Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh triển khai công tác năm 2022

Ngày 19/01/2022, Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) - Viện KSND tỉnh.

 

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh  tham dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Phòng, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng trình bày tại Hội nghị đánh giá: ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các khâu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị trong năm đều hoàn thành tốt; một số công tác ngoài kế hoạch đề ra; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và người lao động được đảm bảo đúng theo quy định của Ngành, không có kiếu kiện, khiếu nại…

 

Năm 2021, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen có thành tích thi đua 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen và đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Huynh Thủy đã thông qua Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2022 của đơn vị. Qua đó, năm 2022, Phòng tiếp tục tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 28/4/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao nhằm đào tạo cán bộ, biết nhiều việc, nhiều khâu công tác, có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực, cũng là để bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Trong công tác cán bộ, đơn vị chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt các khâu công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; thực hiện chính sách cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kê khai tài sản; quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy định của UBKT Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đảm bảo đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.  

 

Đồng thời, nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 10/KH-VKS ngày 05/01/2022 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác ngành KSND Bình Định năm 2022, đồng chí Trưởng phòng đã thông qua Chương trình làm việc cụ thể của Phòng từng tháng cũng như Đăng ký thi đua của đơn vị trong năm.       

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Phòng 15 đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022, ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, đồng chí Viện trưởng đã quán triệt, chỉ đạo đơn vị cần bám sát hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2022 của Vụ 15; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện khâu công tác. Đó là đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng; chủ động đề xuất, đa dạng hóa các hình thức trong công tác đào tạo nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ có kiến thức xử lý về tội phạm công nghệ cao, thực hiện số hóa hồ sơ kiểm sát; tiến hành thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đúng thời gian.

 

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và phát biểu của cán bộ trong đơn vị, đồng chí Trưởng phòng quán triệt, phân công, giao việc và yêu cầu cán bộ, công chức trong Phòng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng tháng, từng quý và trong năm công tác. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.   

 

Nguyễn Trang 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,383 lượt

Số người online:2,541 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn