Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm sát năm 2022

Ngày 21.01.2022, Viện KSND huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm sát năm 2022.

Đ/c  Trần Văn Sang - TUV – BT BCS Đảng – VT- VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang- Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Văn phòng, Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hồng Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính huyện.

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2022, Kế hoạch số 10/KH-VKS ngày 05/01/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định, Viện KSND huyện Phù Mỹ đã xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022.

 

Theo Báo cáo tổng kết năm 2021, Viện KSND huyện Phù Mỹ đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra và hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do ngành Kiểm sát và địa phương phát động; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập nhằm cải thiện đời sống nên cán bộ, công chức, người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2022, tập thể Viện KSND huyện Phù Mỹ quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2022, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND, TAND và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện vượt mức các  chỉ tiêu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm, vai trò, chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp không để án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, cải sửa cơ bản. Năm 2022, đơn vị chọn khâu công tác đột phá, đó là: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, quyết định của tòa án và tăng cường xác minh những việc chưa có điều kiện thi hành còn tồn đọng lâu năm hoặc dư luận quan tâm. Để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 đã đề ra, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo nguồn lực đáp ứng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tạị Hội nghị đồng chí Trần Văn Sang phát biếu kiến kiến chỉ đạo: Viện KSND huyện Phù Mỹ tăng cường mối đoàn kết nội bộ nhất là đối với tập thể lãnh đạo Viện, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2022, Kế hoạch kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị, nhằm phấn đấu thực hiện tốt phương châm của Ngành: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”;tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Quy chế nghiệp vụ của Ngành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung gữa các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hoàn thành tốt các khâu công tác đột phá; chú trọng việc áp dụng các văn bản hướng dẫn pháp luật của cấp trên, kịp thời kháng nghị khi phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do ngành Kiểm sát và địa phương phát động nhằm lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, ngày truyền thống ngành Kiểm sát tỉnh Bình Định và các ngày Lễ lớn trong năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện kế hoạch xây dựng người cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật ngành Kiểm sát.

 

Đồng chí Đào Duy Vân - Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Mỹ thay mặt tập thể lãnh đạo Viện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sang – Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban Cán sự Đảng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, đồng chí Vũ Thị Hồng Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và bổ sung vào Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị để thực hiện.

 

Nhân dịp mừng xuân năm 2022 và đón Tết cổ truyền năm Nhâm Dần, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã chúc tết tập thể Viện KSND huyện Phù Mỹ. Qua đó, đồng chí căn dặn tập thể Viện KSND huyện Phù Mỹ: vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 mà đơn vụ đã đề ra./. 

 

Thanh Nghị

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,857 lượt

Số người online:2,877 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn