UBND tỉnh và Viện KSND tỉnh Bình Định ký kết Quy chế phối hợp trong công tác

Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Viện KSND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cơ quan tố tụng ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa 3 cơ quan trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Chiều 16/3/2022, được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Tham dự Lễ ký kếtcó các đồng chí: Nguyễn Phi Long – UV dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Cang, UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần văn Sang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Thường – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan: Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh Tra tỉnh Bình Định; Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Viện KSND tỉnh và phóng viên báo, đài địa phương.

Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Viện KSND tỉnh có 3 Chương 15 Điều. Chương 1 quy định chung có 4 điều. Chương 2 có 7 điều quy định các nội dung phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và công tác hợp tác quốc tế. Chương III có 4 điều giao Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Viện KSND tỉnh làm đầu mối tại mỗi cơ quan, giúp UBND tỉnh và Viện KSND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo việc thực hiện Quy chế.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh Bình Định
Trong thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện đã tạo điều kiện phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ cho các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và Viện KSND nói riêng, góp phần cho Viện KSND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã quan tâm trình HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác chuyên môn của Viện KSND, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…..Tuy nhiên, trong một vài nội dung phối hợp, nhất là việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của một số UBND cấp huyện cho các cơ quan tiến hành tố tụng và Viện KSND trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc phối hợp trong việc định giá, giám định của một số sở, ngành trong vụ án hình sự vẫn còn chậm trễ dẫn đến việc giải quyết vụ án kéo dài.
Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay có ý nghĩa quan trọng, kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trên cơ sở đó, hàng năm các cơ quan tham gia phối hợp tổ chức tổng kết để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện quy chế tại mỗi đơn vị để đề ra các giải pháp khắc phục.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp này có vai trò rất quan trọng, làm căn cứ để phân công nhiệm vụ cho các Ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác của mỗi đơn vị  nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan cũng như công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là việc ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cấp chính quyền, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo…góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các cấp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để TAND, Viện KSND giải quyết các vụ án hành chính, dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật; chủ động, tích cực trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ khi nhận được văn bản. Để thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, đồng chí đề nghị Chánh án TAND tỉnh và Viện trưởng Viện KSND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp trong cơ quan; chỉ đạo TAND, VKSND cấp huyện thực hiện việc phối hợp công tác với UBND cùng cấp. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện quy chế phối hợp và triển khai thực hiện các nội dung như đã ký kết, trong đó tập trung giải quyết các vụ án phức tạp; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc khiếu nại vượt cấp, án quá hạn kéo dài... 
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định phát biểu tại lễ ký kết Quy chế phối hợp
Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh và Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh: việc ban hành Quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm của UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh với nhân dân, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong việc phòng ngừa và đấu tranh những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh trong địa bàn tỉnh, đặc biệt việc giải quyết thấu đáo đơn thư khiếu nại, tuyên truyền pháp luật, thực thi pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị tỉnh nhà và nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội, tạo sự bình yên để tỉnh Bình Định phát triển về mọi mặt.
Nguyễn Phạm Tố Phong

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,019,627 lượt

Số người online:2,644 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn