Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022

 

* LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 01/4/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

04/4

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp Ban Cán sự Đảng + Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện KSND tỉnh Bình Định

UVBCSĐ; ĐUV, LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

P.TCCB, VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3

05/4

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Họp CA tỉnh

 - Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường CA tỉnh

*14h00’: Dự họp Tỉnh ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Bình Định

 TP1,2

Thắng -LX

 

 

 

Thành - LX 

 

Thứ 4 06/4

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của BĐQH tỉnh
- Tham dự: Đ/c Quát - PVT 
- Địa điểm: Phòng họp UBND TP QN

 

 Thắng -LX

Chiều

*14h00’: Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Viện KSND với Tòa án nhân dân trong công tác giải quyết án HC, DS

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện KSND tỉnh Bình Định

Phòng 9, Phòng 10, ĐDLĐ VP, TTra

Phòng 9, 10 chuẩn bị nd

 

Thứ 5 07/4

Sáng

*08h00’: Họp Hội đồng mua sắm tài sản

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện KSND tỉnh Bình Định

*08h00’: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của BĐQH tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Cục THADS tỉnh

Thành viên HĐ mua sắm tài sản

Tài vụ chuẩn bị nd

 

 

Thắng - LX

 

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của BĐQH tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT 
- Địa điểm: Phòng họp TA tỉnh

 

 Thắng -LX

   

 

Thứ 6 08/4

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tháng 4/2022 bằng hình thức trực tuyến

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện KSND tỉnh Bình Định

*08h00’: Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 3/2022

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính tỉnh ủy

*08h00’: Tiến hành bàn giao mặt bằng sửa chữa trụ sở Viện KSND huyện Phù Mỹ

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Mỹ

*08h00’: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của BĐQH tỉnh
- Tham dự: Đ/c Quát - PVT 
- Địa điểm: Phòng họp UBND Tỉnh

KH số 392 ngày 29/3/22 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

Đ/c Cơ - PCVP

VP, P1, TTra chuẩn bị nd

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thắng - LX

Chiều

*14h00’: Họp trực tuyến  hướng dẫn xây dựng tham luận
- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT 
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 CV số 436 ngày 5/4/2022 VT

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

04/4

Phạm Trung Thuận

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca KSVTC

 

0914003523

 

 

3

05/4

Trần Văn Sang

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

4

06/4

Trần Minh Quốc

Nguyễn Ngọc Dương

Nguyễn Quốc Doanh

Trực chỉ huy

Trưởng ca

P. Phòng 8

 

0915187048

 

 

5

07/4

Nguyễn Thành Quát

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905326578

 

 

 

6

08/4

Phạm Trung Thuận

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905329016

 

 

 

 

7

09/4

Trần Văn Sang

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Trần Đặng Thùy Dung  - Văn thư

Nguyễn Hữu Thắng - Lái xe

 

 

Hồ Kim Yến

Ng: Thị Tú Oanh

Trưởng ca

KSVTC

0905578079

 

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trưởng ca KSVTC

0914003523

Trực  đêm

CN

10/4

Trần Minh Quốc

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Lữ Thị Xuân Dương

Võ Thị Lệ Giang

Trưởng ca

KSVTC

0935691969

Trực ngày

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trưởng ca

KSVTC

0989964009

 

Trực  đêm

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,020,801 lượt

Số người online:2,860 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn