Liên ngành tư pháp tỉnh Bình Định sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung

Chiều ngày 13/4/2022, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Lãnh đạo liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tỉnh- Tòa án nhân dân tỉnh- Công an tỉnh - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung.

Lãnh đạo các ngành ký Quy chế phối hợp

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Công Tiến -TUV- Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Sang - TUV-Viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Trà - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Hồng Thái - Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí NguyễnHồng Vinh - Phó Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của các cơ quan.
Hội nghị đã đánh giá kết quả 08 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngànhsố 982/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 01/10/2014 của Công an,TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh trong công tác THADS, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác THADS, HC. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành được Lãnh đạo các ngành quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thực hiện thường xuyên, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. Việc tăng cường phối hợp giữa các ngành đã giải quyết nhiều việc thi hành án dân sự phức tạp, khó thi hành, góp phần nâng cao số việc và số tiền thi hành án.

Đ/c Trần Văn Sang-TUV-Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đánh giá những kết quả đạt được và lưu ý một số tồn tại, hạn chế là trong thời gian qua đôi lúc, đôi nơi giữa các Ngành việc phối hợp vẫn chưa tốt, đặc biệt ở một số địa phương cấp huyện vẫn còn có sự đơn phương trong quá trình công tác, do đó mong muốn thời gian tới các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tốt hơn nữa.
Đồng chí Đặng Công Tiến - TUV - Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị định kỳ hàng quý, Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức họp liên ngành bàn biện pháp chỉ đạo việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, khó thi hành.
Các ngành đã có nhiều ý kiến tham gia các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành cho phù hợp với các quy định mới của BLTTHS, BLDS, …, chỉ đạo của các ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương cần phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng như: tăng cường sự tham gia trực tiếp của Kiểm sát viên trong các hoạt động của cơ quan thi hành án (xác minh điều kiện thi hành án, giải quyết việc thi hành án với đương sự, người liên quan);cơ quan THADS thường xuyên cung cấp thông tin về thi hành án cho VKS; định kỳ hàng tháng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi danh sách vụ việc thi hành án xong và những việc dở dang đã thu được tiền trong tháng đó; khi kiểm sát các quyết định thi hành án và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời cung cấp hồ sơ để Viện kiểm sát kiểm sát theo quy định; trước khi tiến hành cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải gửi kế hoạch cưỡng chế kèm theo Quyết định cưỡng chế và photocopy hồ sơ thi hành án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước 07 ngày; trước khi họp liên ngành do Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoặc Trưởng ban Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan, báo cáo nội dung vụ gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trước thời điểm họp ít nhất 03 ngày làm việc, …
Các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên góp phần không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS; khắc phục những tồn tại hạn chế, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm việc THADS đúng quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.
Huỳnh Thanh Tuấn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,019,741 lượt

Số người online:2,669 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn