Viện KSND huyện Tây Sơn tổ chức họp liên ngành với Tòa án trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

Ngày 27/4/2022, Viện KSND huyện Tây Sơn chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn để đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính năm 2021, 05 tháng đầu năm 2022; bàn biện pháp phối hợp các tháng còn lại trong năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp liên ngành
Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Tấn Phát – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tây Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Giang Nam, đồng chí Nguyễn Thành Tân - Phó Chánh án TAND huyện Tây Sơn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Thẩm phán của hai đơn vị. Trong năm 2021, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời giữa hai ngành với phương châm “Chủ động phối hợp” vì mục tiêu “Hoàn thành nhiệm vụ chung”, việc giải quyết án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện đạt nhiều thành tựu nổi bật, số án tồn đọng kéo dài được đưa ra giải quyết 16 vụ việc/40 vụ tạm đình chỉ, đạt tỷ lệ 40%, vượt chỉ tiêu đơn vị 20%.
Năm 2022, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2022, Kế hoạch số: 10/KH-VKS ngày 05/01/2022 về công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị, cùng với việc thực hiện khâu công tác đột phá lĩnh vực dân sự, hành chínhcủa đơn vị: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính” đơn vị chú trọng thực hiện khâu công tác đột phá của Phòng 9 Viện tỉnh: “Phối hợp với với Tòa án giải quyết án dân sự tồn đọng kéo dài”. Các đồng chí tham dự cuộc họp bàn bạc, thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế án tạm đình chỉ mới và giải quyết án tạm đình chỉ tồn đọng kéo dài được Lãnh đạo hai ngành thống nhất thực hiện, cụ thể như sau:
Trước khi hết thời hạn giải quyết vụ án (việc) Kiểm sát viên, Thẩm phán chủ động tiến hành đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ, thống nhất việc đưa vụ án ra xét xử, tránh trường hợp phải tạm ngừng phiên tòa để thu thập tài liệu, chứng cứ, sau đó tạm đình chỉ vụ án.
Trước khi Tòa án ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án mới, Thẩm phán và Kiểm sát viên cần phải có sự trao đổi nghiệp vụ nhằm để tránh có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến kháng nghị, kiến nghị; kiên quyết không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng làm kéo dài vụ án.
Đối với các vụ án tạm đình chỉ cũ kéo dài nhiều năm, hàng tháng Thẩm phán cung cấp hồ sơ để Kiểm sát viên và Thẩm phán cùng đánh giá tài liệu chứng cứ và bàn biện pháp xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ tiếp theo, kịp thời bàn biện pháp đưa ra giải quyết những vụ án này. Cụ thể: Tòa án và VKS hàng tháng tiến hành rà soát số vụ án tạm đình chỉ giải quyết để theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục lý do tạm đình chỉ giải quyết và yêu cầu Thẩm phán nhanh chóng tiến hành tiếp tục giải quyết vụ án nếu lý do tạm đình chỉ vụ án dân sự, hôn nhân gia đình không còn. Qua rà soát, nếu thấy những vụ án đang tạm đình chỉ với lý do cần đợi kết quả trả lời của cơ quan chức năng có thẩm quyền mà thời hạn để quá lâu thì phối hợp với Tòa án mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan họp bàn, thống nhất giải quyết những vướng mắc để có văn bản trả lời và cung cấp chứng cứ để Tòa án kịp thời đưa vụ án ra xét xử. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không trả lời hoặc không cung cấp đầy đủ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án là vi phạm quy định BLTTDS thì VKS ban hành kiến nghị để yêu cầu khắc phục vi phạm. Định kỳ, sáu tháng và một năm, Viện kiểm sát chủ trì họp hai ngành (VKS - TA) để đánh giá công tác phối hợp trong giải quyết các vụ án tạm đình chỉ.
 

Liên ngành Viện kiểm sát - Tòa án ký kết kế hoạch phối hợp năm 2022
Sau khi đi đến thống nhất tất cả các nội dung, Lãnh đạo hai ngành Viện kiểm sát - Tòa án đã ký kết và ban hành Kế hoạch công tác phối hợp liên ngành công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính trong năm 2022 để triển khai, quán triệt thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự./.
Mai Thìn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,019,909 lượt

Số người online:2,706 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn