Công văn về việc thi tuyển Kiểm tra viên chính năm 2022

Công văn số 651/VKS-TCCB

 

Kế hoạch số 70/KH-VKSTC 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,191 lượt

Số người online:1,747 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn