Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 27/5/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   30/5

Sáng

*08h00’: Họp BCS Đảng + Đảng ủy + UBKS  

- Chủ trì: Đ/c Sang BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Các đ/c UVBCS; ĐUV; UBKS

 

P15 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Sang BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

*16h00’: Tổ chức Lễ trao quyết định điều động lãnh đạo cấp phòng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV; Bí thư các chi bộ trực thuộc ĐU; đ/c Phước – TP2

 

 LĐV, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc, cán bộ, KSV P1, 2

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

P15 chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3 31/5

Sáng

*08h00’: Thanh tra việc phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND huyện Vình Thạnh

- Tham dự: Đ/c Dương – Chánh Thanh tra  

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

 

*08h00’: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Mỹ

Đoàn Thanh tra

 

 

 

 

 

Đ/c Chính - CVP

Đ/c Thành LX

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 4 01/6

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 5 02/6

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ6  03/6

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện + Giao ban cấp phòng tháng 6/2022

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV; Đ DLĐ các đơn vị trực thuộc, LĐVP

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h30’: Nghiệm thu công trình sửa chữa trụ sở Viện KSND huyện Phù Mỹ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND huyện Phù Mỹ

Đ/c Cơ - PCVP 

Đ/c Thắng LX 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,612,948 lượt

Số người online:59 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn