Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 03/6/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2 06/6

Sáng

*08h00’: Họp BCS Đảng + Đảng ủy về công tác quy hoạch cán bộ  

- Chủ trì: Đ/c Sang BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

*09h00’: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Khối thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Quát PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c UVBCS; ĐUV

 

 

LĐ, cán bộ các đơn vị: P1,2,7,9,10

 

P15 chuẩn bị nd

 

 

P1 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐ, cán bộ các đơn vị: VP, P15, TTra-Ktố, P8, P11

 

P8 chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 3 07/6

Sáng

*07h00’:Tiếp xúc cử tri huyện Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT – ĐB HĐND tỉnh  

- Địa điểm: xã Cát Thành, huyện Phù Cát

*08h00’: Dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng tổng hợp

- Chủ trì: Đ/c Sang BT -VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

Đảng viên CB VP

Đ/c Thắng LX

 

Cấp ủy CB VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 08/6

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PBT; Đ/c Quát ĐUV - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động

BP giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp Thường trực HĐ Thi đua – Khen thưởng

*15h00’: Họp HĐ Thi đua – Khen thưởng Viện KSND tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang VT – CT HĐ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh  

TT HĐ; CTTra

 

Thành viên HĐ TĐ-KT

TTTĐ-KT chuẩn bị nd

 

Thứ 5 09/6

Sáng

*08h30’: Họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi "Nâng cao kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự"

Chủ trìĐ/c Quốc  PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh  

Thành viên BTC,BGK

 

Chiều

*14h00’: Dự Đại hội chi bộ Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025

- Chủ trì: Đ/c Sang BT -VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Mời BT các chi bộ trực thuộc ĐB; đảng viên CB VP

Chi ủy CB VP chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 6 10/6

Sáng

*07h30’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh  

*08h30’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 1 Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025

- Chủ trì: Đ/c Quát PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

LĐV; LĐVP, TP15, CTTra

 

Đảng viên CB P1

Văn phòng chuẩn bị nd

 

Chi bộ P1 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2025

- Chủ trì: Đ/c Quát PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

Đảng viên CB P2

Chi bộ P2 chuẩn bị nd

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,948,574 lượt

Số người online:1,883 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn