Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 06/6/2022, Khối thi đua số 2 - Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định. Về phía đơn vị Khối đua số 2 có Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng 8, Phòng 11 và Phòng 15

Quang cảnh hội nghị Sơ kết

Đồng chí Hoàng Huynh Thuỷ - Trưởng phòng TCCB, Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Lãnh đạo Viện phụ trách Khối thi đua số 2 và Thủ trưởng các đơn vị thuộc đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu đăng ký thi đua; tập trung thực hiện chủ đề của năm 2022: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” và xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2022) và 47 năm thành lập ngành KSND tỉnh Bình Định(1975 - 2022)”. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua của Khối thi đua số 2 đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Ngay từ đầu năm, Khối thi đua số 2 đã ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022, ký kết Bản đăng ký giao ước thi đua của Khối thi đua số 2 năm 2022. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua đã quán triệt toàn bộ nội dung Kế hoạch và Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2022 đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên. Các đơn vị trong Khối đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản trong từng khâu công tác được ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019của Quốc hội; các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 10/KH-VKS ngày 05/01/2022 và Kế hoạch số 95/KH-VKS ngày 20/01/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định về công tác kiểm sát và phát động, tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng năm 2022; Chương trình công tác năm của từng đơn vị trong Khối Thi đua.

Công tác tham mưu tổng hợp: Đã tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện chỉ đạo ban hành chương trình công tác kiểm sát, chương trình làm việc của Lãnh đạo viện, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kế hoạch tập huấn năm 2022. Tổ chức có hiệu quả các Hội nghị tập huấn, tập huấn chuyên sâu nhằm rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ. Tham mưu kịp thời, đầy đủ cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Với vai trò Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng tổng hợp đã trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành các kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua thường niên, thi đua ngắn hạn do Ngành và địa phương phát động; xây dựng báo cáo thi đua, tham mưu xét khen thưởng các đợt thi đua theo đợt, chuyên đề đảm bảo đúng quy định. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí của Ngành đúng chế độ quy định và hạn mức phân bổ của Viện KSND tối cao. Thực hiện việc phân bổ ngân sách một cách công khai minh bạch, đúng quy định. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện triển khai việc mua sắm tài sản năm 2022; tiến hành sửa chữa Hội trường Viện KSND tỉnh Bình Định; tiếp tục theo dõi và kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình trụ sở của Viện kiểm sát cấp huyện.Thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng kỳ hạn với chất lượng tốt các báo cáo thống kê theo Quyết định của Viện KSND tối cao; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, nâng cấp và bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin của Viện KSND 02 cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ, liên thông, bảo đảm kết nối an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.
Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã tiến hành 01 cuộc thanh tra trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, hành chính tại Viện KSND huyện An Lão. Tiến hành 42 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại 11 đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định, Viện KSND cấp huyện và 04 cuộc kiểm tra việc trực nghiệp vụ và bảo vệ cơ quan tại Viện KSND tỉnh, huyện. Qua các cuộc kiểm tra, đã góp phần giúp cán bộ, người lao động chấp hành nghiêm giờ giấc lao động, chế độ trực nghiệp vụ, quy định về sử dụng trang phục Ngành, thực hiện tốt quy định về phòng, chống hút thuốc lá tại công sở, cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc và trật tự nội vụ khác.Việc tiếp công dân được bố trí phòng tiếp dân riêng; có hòm thư tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm theo quy định và có Nội quy tiếp công dân. Đã phối hợp phối hợp với Phòng 1 tiến hành 01 cuộc kiểm sát trực tiếp về giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự tại Phòng PC 04 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định. Ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: Tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn - Bộ Công an. Qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện Trại tạm giam và Trại giam còn có một số hạn chế, thiếu sót nên đã kiến nghị trong kết luận (03 kiến nghị/3 kết luận). Kiểm sát 852 hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Đề nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét giảm chấp nhận 849/850 hồ sơ. Kiểm sát 33 hồ sơ xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp nhận 33/33 hồ sơ. Công tác kiểm sát thường kỳ 02 lần/tuần tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 01 lần/tháng Trại giam Kim Sơn - Bộ Công an luôn được duy trì. Kiểm sát 10 hồ sơ xin hoãn thi hành án phạt tù, 04 hồ sơ tạm đình chỉ thi hành án phạt tù của Tòa án nhân dân cùng cấp. Các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ đều được kiểm sát chặt chẽ về căn cứ, đảm bảo đúng trình tự thủ tục luật định. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự được chú trọng và tăng cường. Kiểm sát 100% việc Tòa án ra quyết định, chuyển giao quyết định, bản án. Đã kiểm sát 110 quyết định thi hành án (tù có thời hạn 89; án phạt cải tạo không giam giữ 21).
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: Kiểm sát chặt chẽ hồ sơ và yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp cung cấp tài liệu có liên quan đến việc thi hành án để kiểm sát theo thẩm quyền. Ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm chung trong ngành KSND tỉnh Bình Định.
Công tác tổ chức cán bộ: Tuy tình hình dịch bệnh COVID - 19 xảy ra phức tạp nhưng Phòng TCCB đã phối hợp với các đơn vị khác tham mưu Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tổchức thành công nhiều cuộc thi, hội thảo, tập huấn, như: Hội thi Cán bộ ngành KSND Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo cáo trạng”; Hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022”. Việc thực hiện tự đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức phiên tòa hình sự giả định, tổ chức hội thảo các chuyên đề, các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ là cơ hội để các cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tổ chức này cũng được các cơ quan hữu quan đánh giá cao về tầm quan trọng và mang hiệu quả thiết thực; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức trẻ theo học Thạc sỹ. Trong công tác chuyên môn: Phòng TCCB  đang thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành KSND Bình Định năm 2022, giai đoạn 2021-2026. Thời gian tới tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh công tác quy hoạch hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngành KSND Bình Định giai đoạn 2026-2031. Tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 04 đồng chí; bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đối với 04 đồng chí; bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng 03 đồng chí; đã bổ nhiệm 06 Kiểm tra viên và 01 phụ trách Kế toán; bổ nhiệm lại 10 KSV sơ cấp. Ban hành thông báo nghỉ hưu; Quyết định nghỉ hưu 03 đồng chí. Xét nâng lương các loại cho 45 công chức. Ban hành 135 Quyết định phụ cấp thâm niên nghề; cho thôi việc theo nguyện vọng 05công chức; đã tham mưu, đề xuất cử 79 lượt cán bộ đi học (lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; An ninh quốc phòng; Bồi dưỡng ngạch kế toán viên; ngạch Chuyên viên và chuyên viên chính). Thực hiện thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 54 trường hợp. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ Phòng TCCB còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn, Đảng ủy cơ quan tổ chức phát động; tri ân người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia hiến máu nhân đạo (02 lượt) ... Cán bộ Phòng đã tích cực viết tin bài tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt là trong Hội thảo chuyên đề “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” được Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức ngày 18/5/2022, Phòng đăng ký chủ đề và nội dung tham luận “Công tác cán bộ - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành KSND tỉnh Bình Định”. Đây là 1 trong 5 tham luận được Hội nghị đánh giá cao về chất lượng và được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen.
Sau khi Hội nghị nghe Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong khối thảo luận, bình xét khen thưởng trong các phong trào thi đua để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng và góp ý xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2022 để các đơn vị trong Khối làm căn cứ phấn đấu thi đua.
Đồng chí Hoàng Huynh Thuỷ -Trưởng phòng TCCB, Khối trưởng nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, việc tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Khối tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần; công tác thi hành án dân sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án HS; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tuyển chọn, sử dụng và quy hoạch cán bộ; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn.
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định phụ trách Khối thi đua số 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định phụ trách Khối thi đua số 2 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả các đơn vị trong Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.Cũng tại Hội nghị này đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối cần bám sát kế hoạch, chương trình để hoàn thành các chỉ tiêu. Hiện nay Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm đến chức năng của Ngành kiểm sát, nếu chúng ta thực hiện không tốt nhiệm vụ của mình thì trong tương lai chức năng, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát sẽ bị cắt giảm, yêu cầu Lãnh đạo, kiểm sát viên cần chú trọng hơn nữa trong công tác chuyên môn, tăng cường kháng nghị, kiến nghị./.
Nguyễn Hiền

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,236 lượt

Số người online:1,771 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn