Viện KSND huyện Phù Cát kiến nghị TAND huyện Phù Cát khắc phục vi phạm trong việc ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Kiến nghị là một trong những chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân, được thực hiện khi phát hiện có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng hoặc thiếu sót trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức hữu quan

Năm 2022 Viện KSND huyện Phù Cát chọn khâu công tác đột phá là: nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ án tồn, …do đó đơn vị đã tăng cường công tác kiểm sát các Quyết định tạm đình chỉ của Tòa án. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện nhận thấy Tòa án huyện ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 214 BLTTDS, cụ thể như sau:

Ngày 12/4/2022, Viện KSND huyện Phù Cát nhận được Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05/2021/QĐST-DS của TAND huyện Phù Cát. Tòa án căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 214 của BLTTDS: cần đợi kết quả trả lời của UBND xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Phù Cát thụ lý số:16/2020/TLST-DS ngày 11/12/2020.
Tuy nhiên ngày 18/4/2022 Viện KSND huyện Phù Cát xác minh tại UBND xã Cát Hưng kết quả: ngày 10/6/2021 sau khi nhận Quyết định số 02/QĐ-CCTLCC ngày 31/5/2021 của TAND huyện Phù Cát về việc yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ, UBND xã Cát Hưng đã có Công văn số 42/CV-UBND ngày 24/6/2021 thông báo cho TAND huyện Phù Cát lý do không cung cấp được tài liệu chứng cứ. Nhưng TAND huyện Phù Cát không tiếp tục giải quyết vụ án mà đến ngày 12/9/2021, ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 05/2021/QĐST-DS là không có căn cứ, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 214 BLTTDS. Ngoài ra TAND huyện Phù Cát còn vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều 203 BLTTDS và vi phạm về thời hạn gửi Quyết định tạm đình chỉ cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 214 BLTTDS.
Kiểm sát viên xác minh tại UBND xã Cát Hưng
Những vi phạm trên của Tòa án đã làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự. Để bảo đảm việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Ngày 16/5/2022, Viện KSND huyện Phù Cát đã ban hành kiến nghị TAND huyện Phù Cát khắc phục những vi phạm nêu trên. Tại Công văn số 119/CV-TA ngày 23/5/2022 TAND huyện Phù Cát tiếp thu trả lời đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chung, đồng thời chỉ đạo Thẩm phán ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án./.
 
Hồng Thiện

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,352 lượt

Số người online:1,821 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn