Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

 * LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 10/6/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   13/6

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành KSND Bình Định bằng hình thức trực tuyến

*10h30’: Họp UBKS mở rộng thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của ngành KSND Bình Định trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang VT;  

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, LĐ cán bộ, KSV các đơn vị.

 

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc

VP, P9 chuẩn bị nd

 

 

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Công an tỉnh (PCCC) trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

*14h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 8 Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Quốc PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

 

 

 

 

Đảng viên CB P8

 

 

 

 

Chi bộ P8 chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3   14/6

Sáng

*08h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 9 Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Thuận PBT - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

Đảng viên CB P9

Chi bộ P9 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Viện KSND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

TP 1, 2, CVP

Văn phòng chuẩn bị nd;

 

đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 4 15/6

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: đ/c Sang – VT

- Địa điểm:Phòng tiếp công dân Viện tỉnh

*08h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 11 Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Thuận PBT - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

Th.tra-Ktố chuẩn bị nd

 

Đảng viên CB P11

 

 

 

Chi bộ P11 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Dự Đại hội chi bộ Tổ chức-Thanh tra-Khiếu tố - Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

Đảng viên CB TC-TTra

Chi bộ TC-TTr chuẩn bị nd

 

 

Thứ 5 16/6

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước (01 ngày)

- Tham dự: ĐDLĐ P7

- Địa điểm: Khách sạn Quy Nhơn

*08h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

*08h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 7 Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Quốc PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

 

 

 

 

Đảng viên CB P7

 

 

 

 

Chi bộ P7 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Tham dự họp về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

- Tham dự: Đ/c Phước – TP1

- Địa điểm: Hội trường Sơ Y tế Bình Định

*14h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Công an tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

*13h30’: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 8 Viện KSND tối cao (1,5 ngày)

- Tham dự: Đ/c Quát PVT

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi

 

 

 

 

CVP, đ/c Cơ – PCVP, đ/c Tiếp – CBTĐ

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX, xuất phát 13h30’

 

 

 

Thứ 6

17/6

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Thanh tra tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 

Chiều

*14h00’: Tổ chức sơ tuyển thí sinh thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Quốc PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*14h00’: Dự Đại hội chi bộ Phòng 10 Viện KSND tỉnh, NK 2022-2025 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

*14h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Cục THA DS tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Chính – TP11

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Hội đồng sơ tuyển

P15, VP chuẩn bị nd

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,259,006 lượt

Số người online:2,180 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn