Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 17/6/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   20/6

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h00’: Họp Đảng ủy sơ kết 6 tháng đầu năm

- Chủ trì: Đ/c Sang VT - BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra;

Các đ/c ĐUV

 

VP, Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 3   21/6

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục THADS tỉnh

*08h00’: Tham gia Đoàn BPC thẩm tra báo cáo của Tòa án nd tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 22/6

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn Giám sát BPC giám sát công tác THA và giải quyết khiếu nại đương sự  (chuyển sang 14h00 ngày 28/6)

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT – TV BPC HĐND tỉnh

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hoài Ân

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00’: Họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT

- Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính TU

 

 

 

Thứ 5 23/6

Sáng

*08h00’: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hoãn)

- Chủ trì: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Phước -TP1

 

Đ/c Thành LX

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 6   24/6

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*09h30’: Họp Hội đồng nâng lương kỳ 2

- Chủ trì: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐ VP, TP15, CTTra

 

 

Th/viên HĐNL

VP chuẩn bị nd

 

 

P15 chuẩn bị nd

Chiều

*15h00’: Kiểm tra tiến độ thi công trình trụ sở Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Tham dự: Đ/c Sang VT

- Địa điểm: Công trình trụ sở VKS HN

Đ /c Cơ - PCVP

Đ/c Thành LX

 

Thứ 7  25/6

Sáng

*07h00’: Dự Lễ công bố quyết định công nhận xã Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

- Tham dự: Đ/c Thuận PVT

- Địa điểm: Nhà văn hóa, thể thao xã Bình Thành

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,883,620 lượt

Số người online:2,867 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn