Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Định hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác sáu tháng đầu năm 2022

Trần Văn Sang - Viện trưởng, Viện KSND tỉnh Bình Định

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên phạm vi cả nước và địa bàn tỉnh Bình Định đã được kiểm soát, đời sống kinh tế - xã hội từng bước được phục hồi và thích nghi với điều kiện bình thường mới, phát triển mới, an sinh xã hội được đảm bảo.Tuy nhiên, tội phạm khởi tố mới, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ. Viện KSND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quy định đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đạt được những kết quả tích cực.

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022 

1. Chất  lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm

 Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 1.157 tin báo, tố giác về tội phạm, ban hành 509 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh trực tiếp kiểm sát 01 cuộc, ban hành 06 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT yêu cầu khắc phục những vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

* Tổng số án kiểm sát điều tra 848 vụ/1.487 bị can (tăng 29 vụ/76 bị can). Viện KSND hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo mọi trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp luật. Qua kiểm sát, đã hủy 01 Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra; 01 Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT; 01 văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật;10 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, vi phạm trong việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng trong hoạt động điều tra.
Lễ Ký kết quy chế phối họp công tác giữa UBND tỉnh với TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh
* Viện KSND hai cấp đã giải quyết 322 vụ/733 bị can, đạt tỷ lệ 90,2%; truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 100%. Không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định. Chất lượng kiểm sát điều tra, truy tố được nâng lên nên hạn chế được số hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (chiếm 2,8%, thấp hơn 2,2% so với chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu).
* Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 348 vụ/709 bị cáo; xét xử phúc thẩm 87 vụ/139 bị cáo. Không có bị cáo Viện KSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát, ban hành kháng nghị phúc thẩm 11 vụ/18 bị cáo, đã xét xử 07 vụ/08 bị cáo - kết quả: chấp nhận kháng nghị 06 vụ/06 bị cáo (đạt tỷ lệ 85,7%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu 5,7%).
Ban hành 09 kiến nghị đối với TAND yêu cầu khắc phục những vi phạm trong hoạt động xét xử vụ án hình sự; phối hợp với Tòa án tổ chức 45 phiên tòa rút kinh nghiệm; 13 phiên tòa trình chiếu tài liệu được số hóa nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 
2. Chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét
* Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bắt tạm giữ, nên tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam theo định kỳ, trực tiếp kiểm sát 22 cuộc tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an cùng cấp, trực tiếp kiểm sát 45 cuộc việc thi hành án hình sự; ban hành 01 kháng nghị đối với TAND trong việc ban hành Quyết định hoãn thi hành án phạt tù.
*Về công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: Viện KSND 2 cấp kiểm sát xét xử án sơ thẩm 343 vụ, 35 việc dân sự; 33 vụ án hành chính. Qua kiểm sát, ban hành 24 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xửchấp nhận 08/10 kháng nghị (đạt 80%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu 10%); ban hành 25 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Phối hợp với Tòa án tổ chức 29 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát tại phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên. Ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm trong lĩnh vực án dân sự, hành chính đến 02 cấp. 
* Về kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính:Viện KSND hai cấp phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án, đảm bảo việc thi hành án đúng quy định pháp luật. Qua kiểm sát, ban hành 05 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục các vi phạm trong quá trình tổ chức THA.
* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã phân loại giải quyết 671 đơn, trong đó có 18 đơn thuộc thẩm quyền của Viện KSND, đã giải quyết 100%. Về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, kiểm sát trực tiếp 01 cuộc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra. Qua kiểm sát, ban hành 02 kiến nghị đối với Tòa án và Cơ quan CSĐT.
3. Công tác phối hợp
Viện KSND tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án dân sự quá hạn, tạm đình chỉ và các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu Ban Nội chính Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp; Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự, thi hành án dân sự, hành chính. Ký kết các quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục THADS tỉnh và sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết xong một số vụ án hình sự, thi hành án dân sự nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, án dân sự, hành chính quá hạn, tạm đình chỉ giảm đáng kể.
Lễ Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa: THA tỉnh, CA tỉnh, TA tỉnh và Viện KSND tỉnh
Viện KSND tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định.
Lễ ký kết chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
4. Công tác xây dựng ngành
Tiến hành quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác một số lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và cán bộ, kiểm sát viên. Tăng cường công tác thanh tra giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ trong ngành; tổ chức hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”; tổ chức cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng”. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, mua sắm phục vụ yêu cầu công tác.
Hội thảoNgành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp
Trao giải cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng”

Một số hạn chế, khó khăn, nguyên nhân
Án hủy có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên vẫn còn xảy ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa hồ sơ vụ án và giải quyết án công nghệ cao còn hạn chế; số lượng kháng nghị phúc thẩm hành chính, dân sự còn ít so với lượng án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy có lỗi của Kiểm sát viên.
Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng, diễn biến phức tạp, trong khi đó biên chế giảm dần gây áp lực cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm của mình; nhận thức pháp luật của từng cá nhân, từng Ngành, từng cấp đôi lúc còn có sự khác nhau.
5. Định hướng một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ. Chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là kiến thức nghiệp vụ xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng và tội phạm công nghệ cao; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo nhu cầu công tác ở các đơn vị trực thuộc và Viện KSND cấp huyện; tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội; nâng cao chất lượng kiểm sát thụ lý, giải quyết nguồn tin tội phạm, kiểm sát điều tra, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên, bảo vệ quan điểm truy tố tại phiên tòa hình sự. Tổ chức tập huấn các chuyên đề và tổ chức cuộc thi.Tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các vụ án hủy, trả hồ sơ điều tra bổ sung; tham gia giải quyết các vụ án quá hạn, các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,543,554 lượt

Số người online:1,761 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn