Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

 

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 15/7/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

Thứ 2   18/7

Sáng

*07h45’: Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (3 ngày)

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định

 

Đ/c Thắng

Lái xe

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 3 19/7

Sáng

*08h00’: Hội nghị thông tin tháng 7.2022 Đảng ủy Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Quát – Đảng ủy viên - PVT

- Địa điểm: Hội trường  A, Nhà khách Thanh Bình

*08h00’: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

- Địa điểm: Phòng họp B, UBND tỉnh Bình Định

 

 

 

 

Đ/c Chung - PCVP

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 4 20/7

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 5 21/7

Sáng

*08h00’: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII (1,5 ngày)

- Tham dự: Lãnh đạo Viện KSND tỉnh

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường  lớn)

 

*08h00’: Kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực dân sự Viện KSND H. Vân Canh 

- Chủ trì: Đ/c Dương –TP9 – Trưởng đoàn 

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vân Canh

 

 

 

 

 

Theo QĐ số 396 ngày 06/7/2022 Viện tỉnh 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 6  22/7

Sáng

*08h00’: Kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực hình sự Viện KSND thị xã An Nhơn 

- Chủ trì: Đ/c Quý –TP2 – Trưởng đoàn 

- Địa điểm: Viện KSND thị xã An Nhơn

 

*08h00’: Tham dự phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Địa điểm: TAND tỉnh Bình Định

Theo QĐ số 377 ngày 27/6/2022 Viện tỉnh

 

 

 Đ/c Doanh

PTP8

 

Chiều

*14h00: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trưởng tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, CTT, TP15

 

VP chuẩn bị nd

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,711 lượt

Số người online:2,116 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn