Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 12/8/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   15/8

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h00’: Họp Hội đồng công nhận sáng kiến, giải pháp công tác

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT – Chủ tịch HĐ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra.

Thành viên HĐCNSK,GP

Văn phòng và Thường trực HĐ chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 3 16/8

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp dân Viện tỉnh

Chánh Thanh tra; ĐDLĐ đơn vị liên quan

TTra, đơn vị liên quan chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 17/8

Sáng

*08h00’: Thử nghiệm kết nối hệ thống Hội nghị trực tuyến giữa VKS cấp cao 2 với VKS các cấp trong khu vực (01 ngày)

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh; các điểm cầu VKS cấp huyện

*08h30’: Dự Lễ trao nhà Đại đoàn kết của KTĐ Nội chính tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Các phường Hoài Đức; Hoài Hương, TX Hoài Nhơn

 

 

 

 

Đ/c Cơ - PCVP

Đ/c Xuân phụ trách

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 5 18/8

Sáng

*08h00’: Hội nghị Đảng bộ học tập Nghị quyết TW5 (khóa XIII)

- Chủ trì: Đ/ Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên và quần chúng

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 6  19/8

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*08h00’: Tham dự Hội thảo “Tham vấn về hoàn thiện pháp luật và tư pháp cho người chưa thành niên ở Việt Nam”

- Địa điểm: TP Đà Nẵng

 

 

 

Đ/c Quý – TP2

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,543,549 lượt

Số người online:1,689 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn