Quyết định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 14/8/2022

Quyết định số 2592/QĐ-UBND

 

Quyết định số 2592/QĐ-UBND 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,932,154 lượt

Số người online:2,880 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn