Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 19/8/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2

22/8

Sáng

*07h30’: Dự phiên tòa hành chính + hình sự phúc thẩm rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến do Tòa án và VKS cấp cao 2 phối hợp tổ chức

- Tham dự: Đ/c Quốc và đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐ, KSV P1,2,7,9,10

 

Văn phòng chuẩn bị kết nối

Chiều

*13h30’: Dự họp trực tuyến trao đổi khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với VKSND tối cao

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c CVP, Cơ-PCVP và các đơn vị liên quan đến xd cơ bản

Đ/c Cơ – PCVP chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3

23/8

Sáng

*08h00’: Dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

*08h00’: Dự họp trực tuyến trao đổi rút kinh nghiệm đối với các phiên tòa phúc thẩm của Tòa án và VKSCC2 tổ chức

- Tham dự: Đ/c Quốc và đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Phước – TP1

 

 

LĐ, KSV P1,2,7,9,10

 

Đ/c Thành LX

 

 

Văn phòng chuẩn bị kết nối

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 24/8

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, trong nước thời gian qua

- Tham dự: Đ/ Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

 

 

 

 

 

Thứ 5 25/8

Sáng

*08h00’: Ngân hàng BIDI phát hành chuyển đổi thẻ ATM gắn chíp cho công chức, người lao động Viện KSND tỉnh

- Địa điểm: Tại phòng làm việc của các đơn vị

photo CMND, CCCD và hóa đơn điện, nước để ĐK thu tự động qua thẻ

  

Bộ phận tài vụ phối hợp

 

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h00’: Họp Đảng ủy thường kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra; Các đ/c ĐUV, đ/c Nam-TP9

Văn phòng; BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6  26/8

Sáng

*08h00’: Kiểm tra chuyên đề về dân sự bằng hình thức kiểm tra chéo giữa các Viện KSND cấp huyện

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Cát

*08h00’: Dự họp Cục THADS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Cục THADS tỉnh

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Chuyên đề về công tác giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo QĐ 512 ngày 18/8/2022 Viện tỉnh

 

ĐDLĐ P11

 

 

Theo CV 3037 ngày 22/8/22 VKSTC

 

Theo CV 3037 ngày 22/8/22 VKSTCĐ/c Thành LX

 

 

 

 

P10, VP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Dự họp HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận  –PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,195 lượt

Số người online:583 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn