Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

 

*LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 4 ngày 23/9/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   26/9

Sáng

*08h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Bước 4)

*09h30’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*10h30: Họp BCS Đảng và Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo GM P15

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

 

UVBCSĐ và ĐUV

P15, VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 3   27/9

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 4 28/9

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến BCĐ PCTN TW

- Tham dự:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị trực tuyến của Viện KSND tối cao

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Điểm cầu: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*14h00': Tham gia Đoàn kiểm tra công tác THADS và giải quyết khiếu nại tố cáo

- Địa điểm: Chi cục THADS huyện Tuy Phước   

CV1305 ngày 22/9/2022 Viện KSND tỉnh BĐ

 

ĐDLĐ P11

P1, VP chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 5 29/9

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực báo quý III năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan

- Tham dự:  Đ/c Thuận – PBT

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao TP Quy Nhơn

 

(Điện lực cúp điện từ 08h00’ đến 15h30’)

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 6 30/9

Sáng

*08h00': Viện trưởng đối thoại với đoàn viên, thanh niên cơ quan

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5- Viện tỉnh   

Trưởng các đơn vị; đoàn viên chi đoàn

BCH Chi đoàn chuẩn bị nội dung

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị chuyên đề Viện KSND cấp cao 2

- Tham dự:  Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường KS Sông Hàn – Đà Nẵng  

ĐDLĐ P7,9, 10

 

Đ/c Thắng LX (5h xuất phát)

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,179 lượt

Số người online:361 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn