Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 07/10/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   10/10

Sáng

*08h00': Công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp Cục THA DS tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Thuận- PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục THA DS tỉnh

P11

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 3   11/10

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tháng 10/2022 bằng hình thức trực tuyến

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

*08h00': Dự họp Công an tỉnh về công tác tạm giữ, tạm giam

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh

 

Theo KH số 1313 ngày 23/9/2022 Viện tỉnh

Văn phòng, P7 chuẩn bị nd

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Chiều

*14h00': Dự họp Đoàn giám sát giải quyết đơn của HĐND tỉnh

- Chủ trì:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp HĐND tỉnh   

 

 

 

 

Thứ 4 12/10

Sáng

*08h00': Làm việc với Viện KSND TP Quy Nhơn về công tác cải cách tư pháp

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND TP Quy Nhơn

Các đ/c TP2, TP9 và CTTra

VKS Quy Nhơn chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Làm việc với nhà mạng VNPT

- Chủ trì:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh   

Đ/c Chung - PCVP

 

 

 

Thứ 5 13/10

Sáng

*08h00': Tham dự tập huấn “Nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV khi tham gia phiên tòa xét xử hình sự” (02 ngày)

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh – Đà Nẵng

 

*08h00': Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XIII

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

ĐD P1,2,7 và VKS QN

Chi phí ăn, ở, đi lại…do Đại SQ Hoa kỳ chi trả

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh   

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

VP chuẩn bị nội dung

 

Thứ 6    14/10

Sáng

*08h00': Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2021 (Hoãn)

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Hoài Ân và VKSND thị xã Hoài Nhơn

Đơn vị Thanh tra – Kiếu tố

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường 02 Trần Phú   

 

 

 

 

  *LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,612,947 lượt

Số người online:26 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn