Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 14/10/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2   17/10

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2022

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

*08h30': Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2021

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Hoài Ân

 

 

 

 

Đơn vị Thanh tra – Khiếu tố

 

 

 

Đ/c Thành LX (06h00’ xuất phát)

Chiều

*14h00': Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2021

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

Đơn vị Thanh tra – Khiếu tố

Đ/c Thành LX

 

 

Thứ 3   18/10

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng tổng hợp

- Tham dự: Đ/c Thủy – TP15

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Công chức Văn phòng tổng hợp

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 4 19/10

Sáng

*07h00': Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022

- Chủ trì: Ban Nữ công

- Địa điểm: TP Quy Nhơn

Phụ nữ Cơ quan Viện tỉnh

 

Chiều

*14h00': Dự Lễ phát động vận động XD nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Tham dư:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh   

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

 

 

Thứ 5 20/10

Sáng

 *07h30': Dự Hội nghị thông tin tháng 10/2022

- Tham dự:  Đ/c Dương – ĐUV – CTTra

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, khách sạn Hoàng Yến

*08h00': Tham dự phiên họp thứ 5 của Thường trực HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Tham dự:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh   

*08h00': Họp BTC, BGK, Tổ giúp việc Cuộc thi “kỹ năng viết và trình bày luận tội, tranh tụng…”

- Chủ trì:  Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2   

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh   

*15h30': Họp Tổ Biên tập & Tuyên truyền Viện KSND tỉnh

- Chủ trì:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2   

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

VP chuẩn bị nội dung

 

Thành viên Tổ Biên tập

  

 

 

Thứ 6  21/10

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường 02 Trần Phú   

*08h00': Dự Hội nghị tập huấn các VBQPPL về GĐTP trong lĩnh vực xây dựng

- Tham dự:  Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h00': Tham gia Đoàn công tác BCĐ CCTP tỉnh làm việc với BTV Thị ủy An Nhơn

- Tham dự:  Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường Thị ủy An Nhơn      

*08h00': Tham gia Đoàn giám sát về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết KN, TC của HĐND tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐB QH Tỉnh      

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Thăm Mẹ VNAH do ngành KSND Bình Định phụng dưỡng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Huyện Phù Mỹ   

ĐD Ban nữ công; và 1 số đoàn viên chi đoàn

Đ/c Thắng, Thành LX (xuất phát 13h30’)

 

 *LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,182,810 lượt

Số người online:376 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn