Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 17/10/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   24/10

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của TTHĐND tỉnh về tiếp công dân…

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 

 

 

 

Thứ 3   25/10

Sáng

*07h00': Tổ chức Chung kết Cuộc thi “Kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” (cả ngày)

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

  

  

*08h00': Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2022

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Văn phòng tỉnh ủy

LĐV, LĐP, KSV và công chức Viện tỉnh; Các thí sinh vào vòng Chung kết; 30 SV ĐHQN

BTC, BGK, TGV chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Văn phòng tỉnh ủy

 

 

 

 

Thứ 4 26/10

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở 2023-2028

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, LĐLĐ tỉnh

 

*08h00': Dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, HC do Viện KSND tối cao tổ chức

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

Đ/c Chung - PCVP

 

 

 

CV số 3966 ngày 19/10/22 VKSTC (Mời ĐD LĐ Thanh tra dự)

 

 

 

 

 

 

P11 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

*14h00': Dự HN BTV Hội Luật gia

Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Các đ/c ĐUV, BT các chi bộ, ĐD các đoàn thể

 

 

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 5 27/10

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành KSND năm 2022

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

CV3996 ngày 21/10/22 VKSTC

ĐDLĐ và 02 CB P8, P11  đ/c Hòa - VP

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp Ban Cán sự Đảng+ Đảng ủy

- Chủ trì:  Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

  

*16h00’: Kiểm tra kết nối trực tuyến với VKSCC2 Đà Nẵng

 

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra.

Các đ/c UV BCSĐ, ĐUV, UV UBKT ĐU

VP chuẩn bị nội dung

 

 

 

 

Đ/c Xuân

 

 

 

 

Thứ 6  28/10

Sáng

*07h30': Dự HN tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền

Tham dự: Chung - PCVP

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở TT&TT

 

*08h00': Dự HN tập huấn công tác KS giải quyết án DS, HNGĐ

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

*08h00': Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện trợ giúp PL..

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện An Lão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Dự HN tập huấn nghiệp vụ “Kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử phúc thẩm án hình sự” do VKSCC2 tổ chức

Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

LĐ, KSV, CV P1,2,7 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

  

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,202 lượt

Số người online:752 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn