Viện KSND huyện Phù Cát kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, ngày 11/11/2022, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Phù Cát do đồng chí Lê Hào Quang – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát thời điểm từ 01/12/2021 đến 11/11/2022 với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND huyện và Uỷ ban MTTQVN huyện.

 

 Đ/c Lê Hào Quang – Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đã mở sổ tiếp nhận và giải quyết tin báo đầy đủ theo đúng mẫu theo Thông tư 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ công an; đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Viện kiểm sát trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, thường xuyên tổ chức họp liên ngành Tư pháp để cùng thống nhất hướng xử lý đối với các tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp. Điều tra viên khi được phân công giải quyết tin báo thường xuyên phối hợp với Kiểm sát viên trong quá trình xác minh giải quyết, không để quá thời hạn xác minh, giải quyết tin báo, từ đó đề xuất lãnh đạo xử lý nguồn tin về tội phạm một cách đầy đủ, chính xác. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Cơ quan CSĐT đã mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và cập nhật việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định. Phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng quy định pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đúng quy định của BLTTHS năm 2015 và TTLT số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của liên ngành Trung ương nên không để xảy ra trường hợp khiếu kiện kéo dài.
Trong kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã tiếp nhận tổng số 144 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã giải quyết 131 tin,  hiện còn lại 12 tin, kết quả đạt tỷ lệ 91%. Tiếp nhận và giải quyết 01 đơn khiếu nại trong hoạt động Tư pháp. Tại buổi làm việc, Kiểm sát viên đã trực tiếp cùng Điều tra viên trao đổi phương hướng xử lý, giải quyết các tin báo hiện còn để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới theo chỉ tiêu Quốc hội giao và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thống nhất thực hiện.
Qua Kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện những tồn tại của Cơ quan CSĐT trong việc gửi Kết luận giám định, Kết luận định giá cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 213 và khoản 2 Điều 221 BLTTHS 2015.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát, kiến nghị yêu cầu khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu ra và được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát chấp nhận, khắc phục trong thời gian đến. Đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND và Uỷ ban MTTQVN huyện cũng đánh giá cao kết quả buổi làm việc của Đoàn./.

 

Võ Phong   

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,202 lượt

Số người online:773 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn