Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 25/11/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   28/11

Sáng

*08h00': Kiểm tra tiến độ xây dựng công trình VKSND TX Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND TX Hoài Nhơn

Đ/c Cơ - PCVP

Đ/c Thành LX

 

Chiều

*14h00': Họp Đảng ủy thường kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang –BT – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV

BP Giúp việc chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3   29/11

Sáng

*08h00': Họp đánh giá cán bộ, công chức, người lao động năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, TP15, CTTra

P15 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua Cụm số 8 – Viện KSND tối cao

-Chủ trì:  Đ/c Sang – VT – Cụm trưởng

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Thành viên HĐTĐ-KT; Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện tỉnh

TTTĐ-KT chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 30/11

Sáng

*08h00': Họp Thường trực HĐ TĐ-KT Viện KSND tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng làm việc Viện trưởng

CVP, CTTra, đ/c Chung - PCVP

TTTĐ-KT chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện KSND tỉnh

- Chủ trì:  Đ/c Sang  – VT – Chủ tịch HĐ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Thành viên HĐTĐ-KT Viện tỉnh

TTTĐ-KT chuẩn bị nd

 

Thứ 5 01/12

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Thông qua kết luận KSTT Cục THA DS tỉnh

- Chủ trì:  Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Cục THA DS tỉnh

P11

 

 

Thứ 6   02/12

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện + Giao ban cấp phòng tháng 12/2022

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị thuộc tỉnh

VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,612,947 lượt

Số người online:51 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn