Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 09/12/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

Thứ 2   12/12

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 3   13/12

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác  tháng 12 và tổng kết công tác kiểm sát năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 và điểm cầu VKSND cấp huyện

Theo KH số 1707 ngày 05/12/22 Viện tỉnh

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

Thứ 4 14/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 15/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị tập huấn giải quyết các vụ án mua bán người (02 ngày)

- Tham dự: Đ/c Quý – TP2

- Địa điểm: TP Pleiku – Gia Lai

 

*08h00': Dự họp HĐND huyện Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND huyện Phù Cát

 

*08h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng Tiếp dân Viện tỉnh

Đ/c Hoàng, Trà KSVTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTra-Ktố chuẩn bị nội dung 

Đ/c Thắng LX (XP chiều 14/12)

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Họp Đảng ủy liên tịch + BCS Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

Bộ phận giúp việc chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6   16/12

Sáng

*08h30': Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

   

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,597 lượt

Số người online:1,586 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn