Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 16/12/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần    tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   19/12

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ HN lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII (cả ngày)

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên, công chức, người lđ Viện tỉnh

Bộ phận Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*13h30': Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp

- Tham dự: Đ/c Dương – CTTra

- Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh

 

 

 

 

Thứ 3   20/12

Sáng

*08h00': Dự Lễ kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội NDVN

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

*08h00': Dự Hội nghị gặp mặt gia đình phạm nhân năm 2022

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường Trại Giam Kim Sơn – Bộ Công an

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 21/12

Sáng

*08h00': Họp Đảng ủy + BCS Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

UVBCSĐ, ĐUV, UV UBKT ĐU

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 22/12

Sáng

*08h00': Họp kiểm điểm Ban Cán sự Đảng năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

CV 172 ngày 12/12/22 của BCSĐ

 BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 6    23/12

Sáng

*08h00': Họp kiểm điểm Đảng ủy năm 2022

*10h00': Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

ĐUV, UV UBKT ĐU;

Theo thông báo của P15

 BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

*16h00’: Công bố QĐ bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên – Đảng bộ

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,186 lượt

Số người online:445 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn