Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 02/01/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 23/12/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần    tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2    26/12

Sáng

*08h30': Kiểm tra, đôn đốc xây dựng công trình Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND TX Hoài Nhơn

Đ/c Cơ - PCVP

Đ/c Thành LX

Chiều

*13h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường 02A – Trần Phú

*14h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn TN năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đoàn viên chi đoàn

BCH CĐ chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 3   27/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết năm 2022 xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (xã phụ trách, theo dõi)

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Mỹ Phong

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh

*07h30': Dự họp Đảng ủy xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

- Tham dự: Đ/c Thuận- PVT

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Bình Thành, Tây Sơn

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Xuân LX

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo cấp phòng nghỉ hưu theo chế độ

- Chủ trì: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Tại nhà đ/c Minh phường Thị Nại, TP Quy Nhơn

LĐ P2, P15

P2, P15 chuẩn bị nd. Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 4 28/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai công tác ngành KSND năm 2023 (01 ngày)

- Điểm cầu Hà Nội: Đ/c Sang - VT

- Điểm cầu BĐ: Các đ/c Phó Viện trưởng tỉnh

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Cơ – PCVP

Theo CV số 4912 ngày 20/12/2022 VKSTC

Đ/c Thành LX (XP 8h30 ngày 27/12

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bình Đinh

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hải Âu

 

*14h00': Dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2023 của Cục THA DS tỉnh Bình Đinh

- Tham dự: Đ/c Thuân- PVT

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Thanh Bình

 

 

 

 

Thứ 5 29/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

- Tham dự: Đ/c  Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  30/12

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h00': Họp UBKS nghe các phòng nghiệp vụ báo cáo án

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, UV UBKS

P1, 10, VP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Văn phòng tổng hợp năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Toàn thể công chức, NLĐ VP

VP chuẩn bị nd

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,608 lượt

Số người online:1,604 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn