Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 06/01/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần       tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

 

Thứ 2   09/01

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú, TP Quy Nhơn

*14h00': Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Khối Nội chính tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường B Công an tỉnh

*19h00': Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 ngành KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú, TP Quy Nhơn

Đ/c Phước – TP1

 

 

 

 

Đ/c Tiếp – VP

 

 

 Các đ/c theo KH số 13 ngày 03/01/23 Viện tỉnh

Đ/c Thành LX

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

VP chuẩn bị nd

 

Thứ 3   10/01

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 ngành KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú, TP Quy Nhơn

CV số 08 ngày 03/01/23 Viện tỉnh

VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 11/01

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Phù Cát

*08h30': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện An Lão

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện An Lão

*08h30': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Vân Canh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Vân Canh

*09h00': Thăm Mẹ VNAH và gia đình các đ/c nguyên LĐ Viện tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang– VT

- Địa điểm: Huyện Phù Cát và Phù Mỹ

ĐDLĐ P7, P8, đ/c Cơ – PCVP

 

 

ĐDLĐ P1, P9, VP

 

 

ĐDLĐ P2, P11, VP

 

 

ĐDBNC, CĐ và Đoàn TN

Đ/c Thắng LX

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

Đ/c Xuân LX

 

 

Nhờ đ/c Dương LX

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 5 12/01

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 12/01

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND TP Quy Nhơn

- Tham dự: Đ/c Sang– VT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND TP Quy Nhơn

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

*08h30': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Tuy Phước

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Tuy Phước

*08h30': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Hoài Ân

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Hoài Ân

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng tỉnh Bình Định năm 2023

- Tham dự: Đ/c Bình – PTP1

- Địa điểm: số 68 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn

ĐDLĐ P2, P10, CTTra, đ/c Cơ -PCVP

 

 

 

ĐDLĐ P2, P11, VP

 

 

ĐDLĐ P1, P9, Chính –CVP

 

 

ĐDLĐ P7, P8, ĐDVP

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Xuân LX

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  13/01

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Tây Sơn

- Tham dự: Đ/c Sang– VT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Tây Sơn

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND thị xã An Nhơn

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND thị xã An Nhơn

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Phù Mỹ

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Phù Mỹ

*08h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2023 của Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh

ĐDLĐ P2, P10, CTTra, đ/c Cơ –PCVP

 

ĐDLĐ P1, P9, Chính –CVP

 

 

ĐDLĐ P7, P8, ĐDVP

 

 

ĐDLĐ P2, P11, VP

 

 

Nhờ đ/c Dương LX

 

 

Đ/c Xuân LX

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Thành LX

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,588 lượt

Số người online:1,571 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn