Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 24/02/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2    27/02

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Hội nghị góp ý Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT; đ/c Phước – TP1 - Hội trưởng HLG

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể cán bộ, công chức cq Viện tỉnh

BCH HLG và P9, P10 chuẩn bị nd

 

Thứ 3   28/02

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị thông tin tháng 02/2023 của Đảng ủy Khối

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thanh Bình

 

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết BCĐ 138 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh BĐ

Đ/c Dương - CTTra

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 01/3

Sáng

*08h00': Tham gia tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Trụ sở Ban Tiêp công dân – 28 Nguyễn Trãi

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 02/3

 

Sáng

*08h00': Dự họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Hoãn)

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, TP15, CTTra, LĐVP

VP chuẩn bị nd

 

Thứ 6    03/3

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy – 02 A Trần Phú

 

*08h30': Dự Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

Đ/c Thành LX

 

 

Tổ thúc đẩy giải ngân vốn ĐT

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 7   04/3

Sáng

*07h00': Thăm Mẹ VNAH do ngành KSND Bình Định phụng dưỡng

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

ĐDBNC và 1 số đoàn viên CĐ

Đ/c Thành LX

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,665 lượt

Số người online:2,041 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn