Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/4/2023 đến ngày 09/04/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/4/2023 đến ngày 09/04/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 31/3/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần       tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2   03/4

Sáng

*08h00': Tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm TTAT giao thông và PCCC

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: UBND thị xã Hoài Nhơn

*08h00': Tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023 của Đoàn ĐBQH

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân – 28 Nguyễn Trãi

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 3   04/4

Sáng

*08h00': Họp BTC, BGK, Tổ giúp việc cuộc thi “Tìm hiểu nội dung mới Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSNDTC và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ…”

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*08h00': Dự Hội nghị trực báo Đảng ủy Khối các cơ quan Quý I/23

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Thanh Bình

Thành viên các Ban: BTC, BGK, TGV

Tổ giúp việc chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 05/4

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

*14h00': Dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng

- Chủ trì: Đ/c Sang - BTĐU

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

ĐV VP

Cấp ủy CB

 

 

 

Thứ 5   06/4

 

Sáng

*07h30': Tham gia Đoàn Giám sát của BPC HĐND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm TTAT giao thông và PCCC

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Công an tỉnh Bình Định

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

*14h00': Hội nghị giao ban cấp phòng tháng 4/2023

*16h00’: Hội ý LĐV

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc, LĐVP

VP chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 6   07/4

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của BBT

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

*16h30': Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

 

 

 * LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,822 lượt

Số người online:2,300 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn