Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

  Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 14/4/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần     tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   17/4

Sáng

*08h00': Họp Cục THA DS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trụ sở Cục THA DS tỉnh

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 3   18/4

Sáng

*08h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân định kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*08h00': Dự HN trực tuyến sơ kết công tác THA DS 06 tháng đầu năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trụ sở Cục THA DS tỉnh

Đ/c Dương CTTra

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 19/4

Sáng

*08h00': Họp UBKS mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đ/c Yến – TP7, Dương CTTra, CVP

Phòng 1 chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 5   20/4

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường A Công an tỉnh

 

*09h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

LĐV, LĐVP, TP15, CTtra

Đ/c Thành LX

 

 

 

VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 6    21/4

 

 

Sáng

*07h30': Dự Hội thảo “Hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Viện KSND tối cao phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức.

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: TP Đà Nẵng

 

*08h00': Dự Hội nghị triển khai quán triệt tác phẩm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

- Tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên

- Địa điểm: Hội trường A – số 47 Nguyễn Huệ

Đ/c Trình – TP10

Đ/c Thắng – LX (xuất phát chiều 20/4)

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,736 lượt

Số người online:2,157 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn