Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 12/5/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

Thứ 2   15/5

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 3   16/5

Sáng

*08h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân định kỳ.

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp dân Viện tỉnh

Chánh Thanh tra

Thanh tra-Kiếu tố chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 4 17/5

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chuyên đề năm 2022 và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”.

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: 02A Trần Phú

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 5   18/5

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

- Tham dự: Đ/c Thuận – PBT

- Địa điểm: Hội trường KS Thanh Bình

Đ/c Yến – TP7

 

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

*15h30': Dự họp Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

 

Đ/c Thành - LX

 

 

 

Thứ 6    19/5

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động cq

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,833 lượt

Số người online:2,314 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn