Viện KSND huyện Tây Sơn tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ

Nhằm triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện khâu công tác đột phá theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch số 270/KH-VKS của Viện KSND tỉnh Bình Định, Viện KSND huyện Tây Sơn đã tổ chức thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị.

Kiểm sát viên báo cáo án dân sự bằng sơ đồ tư duy  

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện KSND huyện Tây Sơn đã xác định nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin là khâu công tác đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị nên đã tăng cường triển khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ vụ án, xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự, dân sự là nhiệm vụ thường xuyên với nhiều nhiều ứng dụng khác nhau để xây dựng sơ đồ tư duy báo cáo án như Powerpoint, Xmind.

 

Cán bộ, Kiểm sát viên đã xây dựng sơ đồ tư duy 07 vụ bao gồm cả hình sự và dân sự, báo cáo án bằng hình ảnh mang lại hiệu quả thiết thực giúp việc báo cáo án trở nên trực quan, sinh động để dễ theo dõi và nắm bắt, bảo đảm cho hoạt động báo cáo án được đúng, đủ bản chất của vụ án, vụ việc cần giải quyết đúng quy định của pháp luật; có sức thuyết phục và giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt diễn biến nội dung của vụ án để có hướng chỉ đạo, quyết định giải quyết. 
Lãnh đạo đơn vị theo dõi các hoạt động kiểm sát của từng cán bộ, Kiểm sát viên thông qua hệ thống bảng biểu bằng phần mềm Microsoft Excel. Cụ thể, đơn vị đã triển khai thực hiện hai hệ thống bảng biểu trong mảng hình sự và dân sự; trong mỗi bảng biểu thể hiện các vụ án, vụ việc được phân công, từng hoạt động kiểm sát của kiểm sát viên theo từng giai đoạn. Các bảng biểu này được chia sẻ nội bộ trong từng bộ phận hình sự, dân sự và lãnh đạo đơn vị. Khi kiểm sát viên thực hiện các hoạt động kiểm sát thì cập nhật vào bảng biểu để lãnh đạo theo dõi, quản lý. Các kết quả hoạt động này sẽ được tổng hợp theo từng tuần, tháng để phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê và đặc biệt là giúp cho lãnh đạo nắm bắt được khối lượng, chất lượng công tác của mỗi kiểm sát viên từ đó phân công, khen thưởng hay chấn chỉnh cho phù hợp.
 

Hệ thống bảng biểu theo dõi hoạt độngTHQCT, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, án hình sự
Đơn vị tiếp tục tăng cường số hóa hồ sơ vụ án và trình chiếu tài liệu được số hóa tại phiên tòa hình sự và dân sự. Việc trình chiếu tài liệu được số hóa tại phiên tòa của Kiểm sát viên là biện pháp cực k hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Vừa qua, trong cuộc họp liên ngành sơ kết đánh giá công tác phối hợp năm 2022 và bàn biện pháp phối hợp năm 2023, Viện KSND huyện Tây Sơn và Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn đã thống nhất phối hợp đẩy mạnh công tác này, theo đó Tòa án sẽ tiếp tục tạo mọi điu kiện thuận lợi để Kiểm sát viên trình chiếu tài liệu được số hóa tại phiên tòa.
Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, chỉ đạo điu hành cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của Viện KSND huyện Tây Sơn đã tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động, xây dựng môi trường làm việc từng bước hiện đại, minh bạch, khoa học và kịp thời, đảm bảo chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, kiểm sát tốt các hoạt động tư pháp... qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân./.

 

Phan Văn Tài

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,779 lượt

Số người online:2,229 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn