Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 29/5/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần        tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   29/5

Sáng

*07h00': Tiếp xúc cử tri Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: huyện Phù Cát

*09h00': Dự họp Ban Tổ chức diễn tập BĐ23

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

Đ/c Chung

PCVP

Đ/c Thắng LX

 

Đ/c Xuân

LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 3   30/5

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị sơ kết Khối thi đua số 2 Viện tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Cán bộ Khối 1

P8 chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 31/5

Sáng

*08h00': Dự họp liên ngành tư pháp Trung ương

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Tại trụ sở BCA, Hà Nội

*08h00': Dự Hội nghị thông tin tháng 5/2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Khách sạn Hoàng Yến

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; Đ/c Chính – CVP; Đ/c Cơ -KTT

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Viện KSND tỉnh

Đ/c Quý – TP2

Đ/c Thắng LX (xuất phát ngày 30/5)

 

 

 

 

 

 

Văn phòng chuẩn bị

 nội dung

Chiều

Nt

 

 

Thứ 5   01/6

Sáng

*10h00’: Dự báo cáo án

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường B – CA tỉnh

 

 

Chiều

*14h00’: Dự quyết toán NSNN năm 2022 đối với Viện KSND cấp huyện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Viện trưởng, Kế toán VKS cấp huyện

BP Tài vụ chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 6  02/6

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện + Giao ban cấp phòng tháng 6/2023

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*09h30': Họp Đảng ủy + BCS Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ đơn vị trực thuộc

VP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn công tác BCĐ cải cách tư pháp tỉnh

- Tham dự: Đ/c Dương – TP9

- Địa điểm: Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,676 lượt

Số người online:2,060 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn