Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Viện

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của BCH Trung ương Đảng, Kế hoạch số 19-KH/BCSĐ ngày 24/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao và Kế hoạch số 725/KH-VKS ngày 02/6/2023 của Viện KSND tỉnh Bình Định về thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ngày 03/7/2023, tại Hội trường tầng 5, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng; Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh; Trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức, đoàn thể trực thuộc Viện KSND tỉnh và các đồng chí Viện trưởng Viện KSND 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã thực hiện nghiêm Quy định số 96-QĐ/TW và các văn bản liên quan, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đồng chí Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng - Người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm về tiêu chuẩn của người được lấy phiếu tín nhiệm; đề cao trách nhiệm của người ghi phiếu.
 
Các đồng chí Lãnh đạo Viện thực hiện việc bỏ phiếu
 
Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nói chung và đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND nói riêng nhằm mục đíchthực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành KSND nói chung và ngành KSND tỉnh Bình Định nói riêng có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ trong giai đoạn hiện nay./.
Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,182 lượt

Số người online:389 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn