Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Bình Định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Tuy Phước

Thực hiện Quyết định số 617/QĐ-VKS-KT và Kế hoạch số 1249/KH-VKS-TTra-KT ngày 29/8/2023 của Viện KSND tỉnh Bình Định về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1232/KL-VKS-TTra ngày 07/9/2022 và Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Tuy Phước, ngày 22/9/2023, Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Tuy Phước.

Đoàn Thanh tra gồm có Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Chánh Thanh tra, làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra. Dự và chỉ đạo việc kiểm tra có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Bình Định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Tuy Phước

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra công táckiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật9 tháng đầu năm 2023 nhằm đánh giá việc chấp hành, tổ chức thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra; qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm chung, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động nghiệp vụ của Ngành; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện KSND huyện Tuy Phước về việc xây dựng và triển khai Quy chế dân chủ và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại đơn vị, về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị như: Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, quản lý tài sản công trong đơn vị; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo đúng đề cương quy định. Đồng thời, qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện Kết Kết luận thanh tra số 1232/KL-VKS-TTra ngày 07/9/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luậtkhắc phục được những thiếu sót đã nêu trong kết luận, thực hiện tốtQuy chế dân chủ như: Đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng; việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện trên cơ sở kết quả Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm và đề nghị của BCH Công đoàn cơ quan; báo cáo công khai số liệu tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công tại cuộc họp đơn vị và niêm yết tại trụ sở cơ quan. Đơn vị có bố trí phòng tiếp công dân riêng, việc xử lý, giải quyết đơn đều có phiếu đề xuất của Kiểm sát viên, ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót đồng thời hướng dẫn đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định theo Quy chế của Ngành.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sang và hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao tính dân chủ ở đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng cán bộ, công chức tại đơn vị trong việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, quy chế của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao, tạo môi trường làm việc thực sự dân chủ, hài hòa, thân thiện mang lại hiệu quả thiết thực./.

 

 

Thu Hoài

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,201 lượt

Số người online:725 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn