Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định làm việc với Thường trực Huyện ủy An Lão

Thực hiện Kế hoạch số 1117/KH-VKS ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định làm việc với Thường trực Huyện ủy An Lão về việc triển khai thực hiện cải cách tư pháp trên địa bàn huyện An Lão, sáng ngày 26/9/2023, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định do đồng chí Trần Văn Sang – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy An Lão về việc kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Văn Sang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão trình bày Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự và hành chính trên địa bàn huyện An Lão; nội dung trọng tâm là tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW từ đầu nhiệm kỳ đến nay; những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giải quyết, xét xử và thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự và hành chính trên địa bàn huyện An Lão, cũng như những kiến nghị, đề xuất để làm tốt công tác này. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, lắng nghe các ý kiến phát biểu của Thường trực Huyện ủy An Lão và đại diện một số cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp của địa phương...
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Sang cơ bản thống nhất với các nội dung mà Huyện ủy An Lão đã nêu trong báo cáo, ghi nhận trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy An Lão đã quan tâm tổ chức chỉ đạo triển khai, quán triệt và ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Chương trình hành động, Chỉ thị của Tỉnh ủy Bình Định về công tác cải cách tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Trần Văn Sang có một số lưu ý với địa phương trong thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp. Theo đó, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu: trong lĩnh vực hình sự, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão cần thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; các cơ quan liên quan chú ý thực hiện đăng ký báo cáo cho Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy để nắm bắt kịp thời tình hình các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn; Huyện ủy An Lão tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch và chương trình làm việc thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 12/05/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp; Huyện ủy An Lão và các cơ quan tư pháp ở địa phương cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm... Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân.
Thay mặt cho Ban thường vụ Huyện ủy An Lão, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, đồng thời trong thời gian đến Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn./.
Hồ Chí Trường

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,213 lượt

Số người online:817 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn