Nữ kiểm sát - ngành Kiểm sát Bình Định phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trong lịch sử loài người từ trước đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội.

Bằng lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú cuộc sống con người. Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, xây dựng ngành Kiểm sát nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân Bình Định nói riêng. Căn cứ Chỉ thị của Viện KSND tối cao về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Kiểm sát nhân dân. Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo thành lập Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” do 1 đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng ban (Kịp thời kiện toàn khi có sự thay đổi) và xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành KSND và Ban nữ công thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định.

 

Lãnh đạo nữ Phòng 7, Phòng 15 trong buổi Lễ bổ nhiệm Trưởng phòng.

 

 

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nữ được phấn đấu, rèn luyện, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lựa chọn đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền nội dung Hiến pháp, Bộ luật lao động với những nội dung liên quan đến lao động nữ, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản chỉ đạo của Viện KSND tối cao, của cấp ủy địa phương liên quan đến chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội cho cán bộ nữ phát triển như đề xuất chọn cử và tạo điều kiện cho cán bộ nữ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong quy hoạch để đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài; tham gia ý kiến về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ nữ. Hàng năm, tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa cán bộ nữ Viện KSND tỉnh với cán bộ nữ Viện KSND các tỉnh bạn và Viện KSND cấp huyện...Từng bước xây dựng đội ngũ công chức, người lao động nữ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của Ngành và các mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới.
 

Tính đến ngày 31/5/2017 Viện KSND tỉnh Bình Định có 23 đơn vị (11 Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố và 12 phòng nghiệp vụ) với 229 công chức, trong đó có 94 công chức nữ, trong toàn Ngành, chiếm tỷ lệ 41%. Toàn ngành có 70 công chức nữ trực tiếp làm nghiệp vụ kiểm sát, trong đó có 11 công chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, gồm  03 Trưởng phòng, 04 Phó trưởng phòng và 04 Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; 12 Kiểm sát viên trung cấp, 23 Kiểm sát viên sơ cấp và 12 Kiểm tra viên và 23 chuyên viên là nữ. Số cán bộ nữ có trình độ cử nhân 77, trình độ thạc sỹ 08 và 04 công chức nữ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Số lượng cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy 06 đồng chí và 47 cán bộ nữ được lựa chọn vào quy hoạch dự nguồn lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

 

Đội thi toàn nữ xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2015”.


Được sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh, nhiều năm qua chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu công tác của Ngành KSND và công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Nhiều năm liên tục Viện KSND tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân... trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công chức, người lao động nữ. Đặc biệt là các công chức nữ là Kiểm sát viên thực hành quyền công tố luôn bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; các công chức nữ là Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, luôn bảo đảm việc giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, việc thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật; việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật... Chỉ tính riêng năm 2016, 100% công chức và người lao động nữ được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 09 công chức nữ được Hội đồng thi đua Viện KSND tỉnh công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 12 sáng kiến của công chức nữ trên 37 sáng kiến của công chức toàn ngành được công nhận sáng kiến cấp cơ sở; 06 công chức nữ được Viện KSND tối cao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên ‘Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; 03 công chức nữ được Viện KSND tối cao tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hai năm liên tục 2015-2016; Có 06 đơn vị do công chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó có 04 đơn vị được Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” (Phù Cát, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng 9, Vĩnh Thạnh). Cùng đó Viện KSND tỉnh Bình Định được Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016”.

 

Lãnh đạo quản lý nữ vinh dự nhận Cờ thi đua Ngành KSND năm 2016.


Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn (Ban nữ công), Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động công chức, người lao động nữ tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, xây dựng môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; thực hiện nghiêm túc chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành công đoàn Viện KSND tỉnh, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để nữ cán bộ công chức tham gia các hoạt động do Viện KSND cấp trên, cơ quan đoàn thể phát động như phong trào thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tham dự các cuộc thi “Về kỹ năng nghiệp vụ”; tham gia chương trình “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; tham gia các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10 hàng năm và các hoạt động nhân đạo, từ thiện...Qua các hoạt động các nữ cán bộ công chức không chỉ thể hiện được bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, tính cần cù, chịu khó yêu ngành, yêu nghề và là những người vợ, người mẹ chuẩn mực trong gia đình, trong việc chăm sóc, nuôi dạy con và xậy dựng gia đình hạnh phúc.

 

Với những cố gắng nỗ lực của đội ngũ nữ công chức Ngành KSND Bình Định, so với các mục tiêu phấn đấu mà Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trong ngành Kiểm sát đề ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh đã đạt và vượt một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ nữ là Đảng viên, Kiểm sát viên và tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý, công chức nữ được đào tạo sau đại học và đào tạo trình độ cao cấp chính trị...Các chị đã, đang và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Ngành KSND Bình Định.
 

Để tạo điều kiện cho nữ công chức phấn đấu, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh xác định:

 

Tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tăng cường vai trò lãnh đạo; tuyên truyền, vận động để các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có nhận thức đúng đắn về vai trò của cán bộ nữ. Tạo mọi điều kiện để công chức nữ phát huy được vai trò, vị thế trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trên địa bàn, thực hiện tốt chủ trương “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành KSND.

 

Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý của Ngành, tham gia cấp ủy Đảng và có cơ hội tham gia vào mọi hoạt động của Ngành. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ và thực hiện tốt khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ làm tiền đề xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, giới thiệu những cán bộ nữ ưu tú cho việc bổ nhiệm Kiểm sát viên và các vị trí lãnh đạo, bổ sung quy hoạch các vị trí lãnh đạo cho cán bộ nữ tiềm năng.

 

Phát động các phong trào thi đua trong công chức nữ và các hoạt động ý nghĩa nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Động viên công chức, người lao động nữ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, chủ động học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể và địa phương nơi cư trú; tiếp tục cống hiến góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 

 

Tố Phong

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,200 lượt

Số người online:652 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn