Cảm nhận của Cộng tác viên về công tác tuyên truyền trong ngành KSND tỉnh Bình Định

Tuyên truyền là công tác quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nói riêng, nhằm tuyên truyền kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Các Tuyên truyền viên được khen thưởng trong năm 2018.

 

Thời gian qua, là một cộng tác viên nhiệt tình tham gia công tác tuyên truyền cho Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định, đã cảm nhận được rằng: Công tác tuyên truyền rất vất vả nhưng vui. Vất vả là vì đây là công việc kiêm nhiệm, phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để đưa tin, viết bài gửi về Ban biên tập, một việc làm thầm lặng mà đồng nghiệp ít thấy được. Vui là đã kịp thời đưa tin tức, hoạt động của đơn vị, của ngành đến với đồng nghiệp và bạn đọc; nhất là, mỗi khi thấy tin, bài của mình được Ban biên tập chọn đăng tải trên Trang thông tin điện tử, lúc đó bản thân rất phấn khởi, quên đi bao vất vả, mệt nhọc.

 

Tuy là một cộng tác viên nhưng vẫn phải tuân thủ đúng nghĩa vụ của một nhà báo theo Luật báo chí, đó là: Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm; Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật; tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

 

 

Để cho công tác tuyên truyền của ngành KSND tỉnh Bình Định thật sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, mỗi cộng tác viên cần phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học làm theo Bác về công tác tuyên truyền, Bác dạy: “Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng, phải học cách nói của quần chúng mới nói lọt tai quần chúng. Cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất đơn giản”. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CTVKS-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành kiểm sát nhân dân, ra sức học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền để bảo đảm tính kịp thời, trung thực, hấp dẫn và chính xác, góp phần xây dựng Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng./.

 

Thanh Nghị

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,713 lượt

Số người online:1,191 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn