Việc triển khai học tập và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định trong thời gian qua

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập noi theo. Trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ được các cấp ủy Đảng đánh giá cao, được Viện KSND tối cao ghi nhận là “Điểm sáng” trong khu vực.

Từ việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; gồm 09 chi bộ trực thuộc với tổng số 61 đảng viên. Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, ngay sau khi ban hành Chỉ thị 05-CT/W, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, căn cứ hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ thị, gắn việc học tập với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sinh hoạt, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Ngoài việc trang bị cho các chi bộ đầy đủ các tài liệu, sách, báo, thông tin nội bộ phục vụ cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy còn tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động văn hóa văn nghệ về Bác Hồ. Đồng thời, đã ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 14/11/2016 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh.

 

Đến cụ thể hóa trong nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và lan tỏa các mô hình hay, sáng tạo

 

Từ tháng 5/2016 đến nay, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức sinh hoạt được 07 buổi sinh hoạt chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  chuyên đề về “đấu tranh phòng, chống tham nhũng” và chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Cácchi bộ tổ chức 72 buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề nghiệp vụ (mỗi chi bộ sinh hoạt 4 chuyên đề/năm). Ngoài ra, các chi bộ và tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ trong các tổ chức đoàn thể. Qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ Đảng viên tự soi lại mình để có hướng phấn đấu phù hợp, tiến bộ đồng thời đề ra nhiều cách làm hay, sáng tạo tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị.

 

Đặc biệt, để nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và hội thi với những chủ đề, nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của Ngành như: Năm 2016, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Năm 2017 tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Năm 2018 phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành KSND tỉnh Bình Định” bằng hình thức Gameshow gồm 16 đội đến từ các phòng nghiệp vụ và Viện KSND cấp huyện.

 

Ngoài ra, Đảng ủy còn chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, tham gia viết bài gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định; chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia thực hiện chương trình Tạp chí Truyền hình công đoàn số 4/2017 nhằm nhân rộng các mô hình hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Thời gian qua, Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra đã duy trì chương trình kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với 6 chi bộ trực thuộc và 06 đảng ủy viên. Đảng ủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và khen thưởng, biểu dương 04 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2017) và Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen. Việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức trong năm 2019.

 

Thực hiện trách nhiệmnêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

 

Các đồng chí đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ; có ý thức trong thực hành tiết kiệm, giữ gìn tư cách đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Đảng ủy Viện KSND tỉnh chỉ đạo chi đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh Hùng do cơ quan phụng dưỡng; tổ chức các hoạt động về nguồn và các hội thảo, tọa đàm về Bác Hồ; tham gia ủng hộ các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo…, tổ chức các phiên tòa giả định tại các địa phương để tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, cử đoàn viên tham gia các hội thi và hưởng ứng phong trào thi đua học tập do Ngành, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động.

 

Những hiệu quả tích cực

 

Với việc thường xuyên nhắc nhở, tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên về việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ nhằm nâng cao ý thức kỷ luật của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh và bằng những hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

 

Nhiều cuộc vận động khác được triển khai, nhiều phong trào thi đua đã được Viện KSND tỉnh phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những nội dung thi đua thiết thực đã tạo môi trường thuận lợi hơn để nuôi dưỡng, tác động đến sự cố gắng và thành công của mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong ngành. Kết quả công tác chung đạt được như sau: Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chủ động thực hiện sớm hơn, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan chức năng có căn cứ, đúng pháp luật. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án dư luận xã hội quan tâm, Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tốt hơn; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc tiếp tục ký kết, thực hiện nhiều quy chế, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời việc tập huấn các đạo luật về tư pháp.

 

 Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND tối cao; Giấy khen của Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Đảng bộ các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh... Năm 2018, Ngành KSND Bình Định vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Đảng bộ Viện KSND được tặng giấy khen của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; nhiều năm liền đơn vị được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Với những kết quả bước đầu và kinh nghiệm quan trọng đạt được trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thời gian tới, Đảng bộ Viện KSND tỉnh cần phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; để việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam nói chung và hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong lòng nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Hoàng Yến

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,723 lượt

Số người online:1,286 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn