Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS 2015), BBT Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trong BLTTHS 2015, mời tải về ở đường liên kết bên dưới.

Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của BLTTHS 2015

 

Trần Minh Quốc

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:1,974,981 lượt

Số người online:2,189 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn