Trao đổi về kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành kiểm sát

Ngày 04/7/2016, Viện KSND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 1048/VKS-VP về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND theo quy định của Viện KSND tối cao tại Quyết định số 393/QĐ– VKSTC ngày 01/7/2016 yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh nghiên cứu kỹ Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành.

Nội dung Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ – VKSTC ngày 01/7/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao gồm các phần Quy định chung, Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính…Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản sao và văn bản chuyên ngành. Như vậy, ngoài quy định về thể thức trình bày văn bản hành chính, Viện KSND tối caocó điều chỉnh cả thể thức trình bày văn bản chuyên ngành kiểm sát. Theo đó Tại Điều 19 của Quy định có nêu rõ:

 

“Điều 19. Văn bản chuyên ngành

 

1. Hình thức văn bản

 

Văn bản chuyên ngành kiểm sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và các quy định của pháp luật về tố tụng khác được áp dụng thống nhất đối với Viện kiểm sát các cấp.

 

Hình thức văn bản chuyên ngành của Viện KSND do Viện trưởng Viện KSND tối cao quy định.

 

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành được quy định trên cơ sở quy định của pháp luật gồm: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”

 

Theo đó, kể từ ngày Viện KSND tối cao ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND kèm theo Quyết định số 393/QĐ – VKSTC ngày 01/7/2016 thì thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cũng như thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành kiểm sát đều phải tuân thủ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ.

 

Ngày 05/3/2020, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư được ban hành và chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, đồng nghĩa với việc Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính hết hiệu lực. Trong khi chờ sửa đổi nội dung công tác văn thư tại Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành KSND, để bảo đảm thực hiện công tác văn thư tại Viện KSND các cấp theo quy định mới của pháp luật được đồng bộ, kịp thời, Viện KSND tối cao đã ban hành Công văn số 2403/VKSTC- VP ngày 05/6/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Viện KSND tối cao quy định rõ trong nội dung Công văn số 2403/VKSTC- VP ngày 05/6/2020 về tổ chức quán triệt, một số nội dung thực hiện khi dự thảo, ban hành và tiếp nhận văn bản, một số điểm cần lưu ý và quán triệt phải thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP… chủ yếu điều chỉnh văn bản hành chính nhưng lại hoàn toàn không đề cập đến văn bản chuyên ngành kiểm sát.

 

Sau khi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, để khắc phục một số tồn tại, yếu kém trong ban hành thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của các đơn vị, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đã phát động cuộc thi kỹ năng soạn thảo văn bản trong Ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện từ 01/6/2020 đến ngày 30/9/2020; thành lập Ban Giám khảo, ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi…

 

Như vậy, sau cuộc thi, việc dự thảo, ban hành và tiếp nhận văn bản của các Viện KSND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh sẽ nâng lên một bước so với trước đây. Tuy nhiên, thời gian đến, đề nghị Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh khi dự thảo, ban hành văn bản chuyên ngành kiểm sát cũng phải được sửa đổi, thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. /.

 

Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,509 lượt

Số người online:808 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn