Thông báo kết quả, rút kinh nghiệm, yêu cầu về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thông báo số 5435/VKSTC-V12

Thông báo số 5435/VKSTC-V12 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,217 lượt

Số người online:1,329 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn