Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Ngày 30/12/2020, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đạt được của tập thể đơn vị trong năm 2020, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Nhìn lại 1 năm thực hiện nhiệm vụ, trên tất cả các mặt công tác mới cảm nhận hết được sự cố gắng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có trách nhiệm của tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định.  

Để lãnh đạo Đảng bộ trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên thông tin tình hình thế giới và trong nước để đảng viên nâng cao cảnh giác, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ vững lập trường quan điểm, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ để có biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời; Phát động cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; tham gia Cuộc thi Giải búa liềm vàng có 35 bài tham gia, qua đó Viện KSND tỉnh chọn 02 bài đã được Báo Bình Định đăng gửi Viện KSND tối cao và tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân. Ngoài ra, còn phát động cán bộ trong Ngành tham gia cuộc thi Nét đẹp Kiểm sát; tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) và Thi viết chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên, kết quả có 01 đồng chí đạt giải khuyến khích. Đảng ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/ĐUK ngày 31/3/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, tạo môi trường, cơ chế, điều kiện khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Để lãnh đạo đảng bộ và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động, đăng ký thi đua năm 2020; yêu cầu các chi bộ xây dựng chương trình hành động và đăng ký thi đua. Quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh luôn thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, báo cáo cho cấp trên đảm bảo về thời gian và chất lượng.
  

 

   Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kết quả: Tất cả các khâu công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Có 54 chỉ tiêu vượt/131 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 41%;76 chỉ tiêu đạt/131 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 58%; có 01 chỉ tiêu không phát sinh/131 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 01%. Viện KSND tỉnh đã thực hiện tốt quyền năng theo quy định của pháp luật để nắm chắc việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT và các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chủ động tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra để chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm hoặc Viện KSND truy tố Toà án tuyên không phạm tội. Với phương châm tự đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, Ngành đã tổ chức 02 “Phiên tòa giả định có tính chất nâng cao” và Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo và trình bày bản luận tội, tranh tụng trong Ngành KSND tỉnh Bình Định”. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt, số lượng án bị hủy để giải quyết lại trong đó có một phần trách nhiệm của kiểm sát viên giảm đáng kể, số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm vượt chỉ tiêu của Ngành. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 5 năm (2015-2019)”, được các Ban, Ngành, UBND tỉnh và các đơn vị bạn trong ngành đánh gía cao. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan liên quan ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được kiện toàn khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, góp phần nâng cao số việc và số tiền được thi hành án. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm đúng mức đã góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua kiểm sát, Viện KSND tỉnh đã ban hành 24 kiến nghị các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong các lĩnh vực công tác và phòng ngừa tội phạm. Công tác Văn phòng, Thống kê tội phạm, Công nghệ thông tin, Thanh tra và Tổ chức cán bộ luôn được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Tổ chức Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính - tư pháp” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, qua đó giúp cho cán bộ,công chức trong Ngành nắm vững các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, nâng cao k năng soạn thảo các văn bản. Ngoài ra, tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) và 45 năm truyền thống Ngành KSND tỉnh Bình Định (1975-2020). Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành KSND tỉnh Bình Định lần thứ IV; xây dựng Kỷ yếu 45 năm Ngành KSND tỉnh Bình Định; tham gia Hội thao Ngành KSND - Cúp Bảo vệ pháp luật lần thứ X tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, đạt Huy chương Bạc môn Cầu lông đơn nữ và tham gia Hội thao do Khối thi đua Nội chính tổ chức, đạt 01 giải khuyến khích. Với những thành tích đạt được nêu trên, Viện KSND tối cao công nhận Viện KSND tỉnh Bình Định là tập thể lao động xuất sắc năm 2020 và tặng Cờ thi đua của Ngành KSND năm 2020.
 
Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định”

 

 
 

  Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo và trình bày luận tội, tranh tụng” 

 

 

    Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự”

 

 
 Tổ chức Phiên tòa giả định

 

Trong lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh, Kế hoạch phát triển đảng viên và đăng ký thi đua năm 2020. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau đại hội, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, Đảng ủy xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; xét đề nghị kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển sinh hoạt đảng 02 đ/c, cử 01 đ/c học lớp đảng viên mới; 01 đ/c học lớp sơ cấp lý luận chính trị; 01 đảng viên từ trần, chuyển hồ sơ gốc đảng viên về Đảng ủy Khối CCQ tỉnh để lưu giữ theo quy định.
Lãnh đạo công tác xây dựng Ngành, thực hiện quy định của BCH Trung ương, của Ngành KSND về việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Viện KSND tỉnh Bình Định đã tiến hành sáp nhập 04 đơn vị cấp phòng thành 02 đơn vị; sắp xếp và điều chỉnh nhiệm vụ chức năng của 02 Phòng KSĐT, giảm số lượng cấp phòng tại Viện KSND tỉnh từ 12 đơn vị xuống còn 10 đơn vị. Để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành, Đảng ủy cho ý kiến bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý 12 đồng chí; bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 38 đồng chí; bổ nhiệm 01 KSV trung cấp; 05 KSV sơ cấp; bổ nhiệm lại 03 KSV trung cấp và 15 KSV sơ cấp; bổ nhiệm 06 Kiểm tra viên; cử 118 lượt cán bộ học lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiệp vụ kiểm sát....Đối với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện:đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được phê duyệt đối với 03 đồng chí đã được bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp (giai đoạn 2016 - 2021); đã phê duyệt và phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 20 đồng chí (giai đoạn 2021 - 2026); rà soát, bổ sung và đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao phê duyệt quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh của 2 giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026, đến nay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

 

 

   Tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

 

 Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát hợp, cụ thể đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh; vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan, các đoàn thể. Trong năm, các đoàn thể có những hoạt động nổi bật như: ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 mỗi người một ngày lương với số tiền trên 46 triệu đồng; tổ chức trao tiền quyên góp ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình 02 đồng chí nguyên cán bộ trong Ngành mất do bệnh hiểm nghèo; xây dựng tặng 02 nhà tình nghĩa và phối hợp Khối thi đua Nội chính tỉnh tặng 02 nhà tình nghĩa; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu dịch bệnh COVID 19 với gần 1.200 người tham gia, tổ chức 03 Hội thảo chuyên đề; 06 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật... Các đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn TNCSHCM, Chi hội luật gia ...) đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
 

  Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh trao tặng tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

  

   Đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lũ

 

 Đảng ủy thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ làm việc, sinh hoạt định kỳ hàng tháng và cuộc họp liên tịch với BCH các đoàn thể cơ quan mỗi quý 01 lần; phân công các Đảng ủy viên và Ủy viên UBKT Đảng ủy tham dự các buổi sinh hoạt đảng tại các chi bộ được phân công theo dõi nhằm giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn khung tiêu chí của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch làm việc của Đảng ủy; xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ. Những nội dung quan trọng đều được Đảng ủy thảo luận dân chủ và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhất là những vấn đề về công tác cán bộ.
Đảng ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đó, Đảng ủy, các chi bộ và người đứng đầu xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; cán bộ, đảng viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020. Sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chuyên đề đảm bảo định kỳ hàng quý.
Tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhân dịp này có 01 đ/c Đảng ủy viên thuộc Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.
 

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05
 
Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Trong năm, Đảng ủy đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra và giám sát 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT kịp thời ban hành kết luận, chỉ ra những tồn tại của từng chi bộ, đảng viên, thông báo cho các chi bộ, đảng viên biết rút kinh nghiệm. Đảng ủy nhận 02 đơn phản ánh (cũ 01, mới 01) đối với 02 đảng viên; đã chỉ đạo UBKT tiến hành thẩm tra, xác minh và kết luận giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 đ/c. Các chi bộ kiểm tra 47 lượt đảng viên chấp hành (tỷ lệ đảng viên được kiểm tra đạt 78 %). Tất cả đảng viên được kết luận chấp hành tốt nội dung kiểm tra.

 

  Đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh (đứng hàng thứ 2, thứ 9 từ phải sang) tái đắc cử BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Đảng ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm: Về lãnh đạo thực nhiệm vụ chính trị vẫn còn án hình sự, dân sự bị hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên; Việc nắm bắt quan hệ cuộc sống của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời.
Đảng ủy đề ra phương hướng, biện pháp trong năm 2021 khắc phục, hạn chế khuyết điểm như: Tiếp tục đổi mới công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực nhằm khắc phục tình trạng án hình sự, dân sự bị hủy, trả điều tra bổ sung có trách nhiệm của Kiểm sát viên; tổ chức các phiên tòa giả định có tính chất nâng cao, tập huấn chuyên đề nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can của Kiểm sát viên; tổ chức cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên với nội dung Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND và các văn bản pháp luật khác có liên quan.Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tổ chức cuộc thi hoặc tọa đàm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5 gắn với nhiệm vụ của Ngành KSND; tập trung nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới hình thức, cách thức tổ chức thực hiện học tập Bác; tổ chức các cuộc họp chi bộ rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ để có biện pháp xử lý hiệu quả, kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để chấn chỉnh kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những sai phạm nếu có; tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.
Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,199 lượt

Số người online:1,291 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn