Chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố - kiểm sát xét xử phúc thẩm án Hình sự đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội.Chi bộ Phòng THQCT-KSXX phúc thẩm án hình sự đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

 Chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố - kiểm sát xét xử phúc thẩm án Hình sự (gọi tắt là Chi bộ Phòng 7) là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định. Ngay sau khi có Chỉ thị số 05, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để làm căn cứ thực hiện.

Chi bộ đã gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời dạy của Người đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Trong 05 năm, Chi bộ phòng 7 đã tổ chức được 15 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo phong cách làm việc đúng giờ của Bác; về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… Việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề được Chi bộthực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo các tiêu chí gần gũi thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát với công việc và sinh hoạt hàng ngày.Qua đó, cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Thể hiện rõ nét nhất là tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đơn vị.
Học Bác tinh thần sáng tạo, từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cũng đã có nhiều sáng kiến trong công việc thông qua việc thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ, đưa ra các giải pháp trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố - kiểm sát xét xử án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp và hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm.Cụ thể: năm 2017 thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự”, năm 2018 thực hiện chuyên đề“Kỹ năng kiểm sát bản án hình sự sơ thẩm”, năm 2019 thực hiện chuyên đề “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra xét xử lại”, năm 2020 thực hiện chuyên đề “Tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm – Thực trạng và hiệu quả”... Các chuyên đề nêu trên đều được công nhận sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở và được sử dụng để phục vụ cho các đợt tập huấn chuyên đề cho cấp huyện của Viện KSND tỉnh Bình Định,nhờ vậy mà công tác kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát cấp huyện từ năm 2016 đến năm 2020 ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao,không có án Viện kiểm sát truy tố Toà tuyên không phạm tội; án bị huỷ do vi phạm thủ tục tố tụng hoặc sai sót trong quá trình điều tra truy tố, xét xử chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng án thụ lý, xét xử phúc thẩm.
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Phòng 7 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, được Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”(năm 2017, năm 2018); Giấy khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (năm 2019), Giấy khen “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” (năm 2020), đặc biệt là Giấy khen qua các đợt sơ kết 01 năm và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05.  

Vinh dự hơn nữa là tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức vào ngày 08/4/2021, Chi bộ Phòng 7 là 01 trong 24 tập thể tiêu biểu được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Đ/c Nguyễn Văn Phụng - Phó trưởng phòng 7 (thứ hai tính từ phải sang) đại diện Chi bộ nhận Giấy khen tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05.
 
Trong thời gian tới, Chi bộ phòng 7 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức./.

 

                                                                         Chi bộ phòng 7

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,274 lượt

Số người online:2,509 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn