BCH Chi đoàn Viện KSND tỉnh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐTN ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Định, chiều ngày 26/4/2021 tại Hội trường Khách sạn Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, Ban Chấp hành Chi đoàn Viện KSND tỉnh tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đoàn Khối tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.
Ban Chấp hành Chi đoàn chụp hình lưu niệm tại Hội nghị
 
Thông qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó yêu cầu mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải tự nghiên cứu, học tập và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết trong từng ngành, lĩnh vực công tác của mình. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ đoàn, đoàn viên trong Khối phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Nguyễn Trang

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,507,281 lượt

Số người online:2,842 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn