Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 16/4/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 28 và 29/4/2021 tại Hội trường tầng 5 cơ quan, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng của đơn vị.

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Tại Hội nghị ngày 28/4/2021, các đảng viên, quần chúng đã được nghe đồng chí Phạm Trung Thuận báo cáo những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/10/2020 tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đó nêu lên những kết quả đạt được; hạn chế, yếu kém; đánh giá chung và một số kinh nghiệm; đồng thời, nêu lên phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó về phương hướng, mục tiêu đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu; trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá; về nhiệm vụ, giải pháp gồm các nội dung như: phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học - công nghệ; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Quát - Đảng ủy viên báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Tại Hội nghị ngày 29/4/2021, các đảng viên, quần chúng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Quát - Đảng ủy viên báo cáo những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, Đại hội đã thông qua những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng của đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh Bình Định và của đất nước nhanh, toàn diện, bền vững. Đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.         
                                                                                                Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,695 lượt

Số người online:2,694 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn