Kế hoạch thực hiện các biên pháp phòng, chống và phương án ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Viện KSND tỉnh Bình Định

Kế hoạch số 993/KH-VKS ban hành ngày 04/8/2021 do Viện trưởng Trần Văn Sang ký.

Nội dung Kế hoạch 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,198 lượt

Số người online:636 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn