Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh Bình Định

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/8/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định về kế hoạch làm việc nắm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với Viện KSND tỉnh Bình Định. Ngày 8/10/2021 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp do đồng chí Trần Cang, UVBTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh – Trưởng đoàn cùng một số đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Ban Nội chính tỉnh ủy. Về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Văn Sang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng các phòng nghiệp vụ (P9, P10, P11); Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Viện trưởng Viện KSND tp Quy Nhơn.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe đại diện Phòng nghiệp vụ báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Viện Viện KSND tỉnh Bình Định cũng như nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong lĩnh vực công tác nói trên. Đồng thời, nêu ra những phương pháp hay, kinh nghiệm thực tiễn được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực để toàn Ngành hoàn thành khâu công tác đột phá hàng năm và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Theo đó, trong gần 2 năm qua, Viện KSND 2 cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; duy trì quan hệ với Ủy ban MTTQVN, chính quyền địa phương, các Cơ quan tư pháp; cùng với các ngành tư pháp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Ban pháp chế HĐND tham gia kiểm sát trực tiếp các khâu công tác; phối hợp với UBND các cấp trong công tác THADS và giải quyết các vụ, việc; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành; tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp.

 

Lãnh đạo Viện KSND 2 cấp xác định vụ việc dân sự, vụ án hành chính và thi hành án dân sự, hành chính là loại việc rất phức tạp, liên quan sâu rộng đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau của quản lý hành chính nhà nước và khối lượng vụ việc ngày càng tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nên công tác tổ chức bộ máy của Ngành đã quan tâm bố trí công chức, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm và có tính ổn định lâu dài; tăng cường biên chế cho các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và ưu tiên về nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ khâu công tác này. Do vậy, công tác cán bộ và nguồn lực về cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với khâu công tác này. Trong đó, nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực theo đúng tinh thần cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh như là: Viện KSND tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định; tổ chức các cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” bằng hình thức gameshow tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” tìm hiểu Luật thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức VKSND và các văn bản liên quan trong ngành KSND tỉnh Bình Định; tổ chức các cuộc thi viết bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính …; phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo bằng hình thức trực tuyến với chuyên đề “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 5 năm (2015-2019)”; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, thi hành án hành chính...Thực hiện tốt công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, trong đó, chú trong đến công tác kiến nghị phòng ngừa…

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành KSND tỉnh đối với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết, thi hành án các vụ, việc dân sự, hành chính được chú trọng kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, của Ngành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ngành KSND Bình Định vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: án quá hạn còn nhiều, nhiều vụ phải chờ các cơ quan (UBND, Văn phòng đăng ký đất đai) trả lời làm kéo dài thời gian giải quyết án, dẫn đến nhiều vụ án phải tạm đình chỉ giải quyết phần nào gây bức xúc trong nhân dân; tỷ lệ số tiền thi hành án dân sự và số việc thi hành án hành chính thi hành xong đạt không cao nhưng Viện KSND 2 cấp chưa chủ động có giải pháp giúp cơ quan thi hành án dân sự và UBND có thẩm quyền nâng cao số lượng tiền thi hành án và số việc thi hành án hành chính; một số việc thi hành án dân sự phức tạp còn tồn tại nhiều năm chưa giải quyết xong...

 

Đ/c Trần Cang – UVBTVTU- Trưởng Ban Nội chính tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi làm việc.

 

Qua nắm tình hình thực tiễn tại đơn vị, Đoàn đã có những chia sẻ và đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành lý, sự quan tâm của Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định đối với các lĩnh vực công tác nói trên. Xác định đây là các khâu công tác đa dạng, phức tạp, quá trình giải quyết có liên quan đến nhiều cơ quan hành chính. Tuy nhiên, Ngành đã có những biện pháp chỉ đạo, sâu sát, gắn nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn của Ngành để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương đáp ứng yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp. Đồng thời, Đoàn còn có những trao đổi về công tác nghiệp vụ, trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm như: Đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên bồi dưỡng thêm các kiến thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Ngân hàng, tài chính, kế toán…nhằm có cơ sở vận dụng, giải quyết triệt để vụ án; tăng cường mối quan hệ phối hợp với ngành Tòa án và các cơ quan có liên quan để có sự tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với việc giải quyết các vụ án, việc thi hành án phức tạp; quan tâm, phối hợp với Tòa án để có phương án tháo gỡ các khó khăn trong việc giải quyết án tồn, án quá hạn kéo dài.

 

Tố Phong 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,881,515 lượt

Số người online:1,256 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn