Những kết quả nổi bật trong công tác kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm án dân sự, vụ án hành chính của Viện KSND tỉnh Bình Định

Kiến nghị, kháng nghị, báo cáo đề nghị kháng nghị trong công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính là một trong những quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Luật tổ chức Viện KSND, Bộ luật TTDS và Luật TTHC. Để thực hiện tốt quyền năng pháp lý này của Viện kiểm sát yêu cầu Kiểm sát viên phải phát hiện được những vi phạm của Tòa án qua kiểm sát các thông báo, bản án, quyết định của Tòa án và tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ này hết sức khó khăn, bởi pháp luật trong lĩnh vực dân sự, hành chính rất rộng, thường xuyên thay đổi và có nội dung còn bất cập, quy định chưa cụ thể.

Trong 5 năm (2016 - tháng 9/2021) kể từ khi Bộ luật TTDS, Luật TTHC có hiệu lực thi hành đến nay, Viện KSND tỉnh Bình Định đã thụ lý kiểm sát 28.492 (sơ thẩm 27.598; phúc thẩm 894) vụ, việc dân sự, hành chính, KDTM. Đã giải quyết (25.288 sơ thẩm; 836 phúc thẩm), trong đó: Xét xử, mở phiên họp sơ thẩm 4.525 vụ, việc; phúc thẩm 774 vụ, việc. Ban hành 180 kiến nghị (Tòa án 175, UBND 05) tất cả các kiến nghị đều được Tòa án, UBND chấp nhận; ban hành 94 kháng nghị phúc thẩm. Tòa án xét xử chấp nhận  91/94 - đạt tỷ lệ 96,8%, vượt 26,8 % so với chỉ tiêu của Quốc hội, Ngành đề ra; ban hành 23 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm; 06 thông báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc, hầu hết báo cáo đề nghị đều được Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận và ban hành kháng nghị.

 

Đạt được kết quả nêu trên, Viện KSND tỉnh Bình Định rút ra một số kinh nghiệm như sau:

 

Thứ nhất, đây là lĩnh vực công tác phức tạp, đa dạng, thời gian qua luôn được Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đặc biệt quan tâm, từ số lượng biên chế đến chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, tạo điều kiện cho Phòng kiểm sát giải quyết án hành chính và Phòng kiểm sát giải quyết án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiên quyết bảo vệ công lý qua từng vụ án cụ thể.

 

Thứ hai , tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy trình, quy định nghiệp vụ của Ngành, các thông báo rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên biết thực hiện. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ như: cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” với nội dung các quy định BLTTDS, BLDS, Luật Tố tụng hành chính; cuộc thi “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”... ; tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra chuyên đề, thanh tra nghiệp vụ, xem đây là hình thức tự đào tạo cán bộ trong Ngành nhằm giúp cán bộ, kiểm sát viên nâng cao trình độ nghiệp vụ.

 

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với Tòa án tỉnh Bình Định trong việc bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết án dân sự, hành chính tồn, án quá hạn, án phức tạp. Đặc biệt, phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 5 năm (2015-2019)”; xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án tỉnh, UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên thuận lợi trong công tác.

 

Thứ tư, thực hiện tốt quyền năng pháp lý được giao cho Viện kiểm sát trong việc thẩm tra, thu thập thêm tài liệu chứng cứ, các tình tiết của vụ án ảnh hưởng quyền lợi của đương sự để bảo đảm kháng nghị có căn cứ, nên chất lượng kháng nghị, kiến nghị được đảm bảo.

 

Thứ năm, Viện KSND 2 cấp luôn chú trọng việc hướng dẫn nghiệp vụ, việc phối hợp và trao đổi thông tin trong ngành. Các đơn vị cấp trên luôn tạo điều kiện, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cấp dưới để thống nhất về nhận thức pháp luật và căn cứ kháng nghị. Đồng thời, các đơn vị cấp dưới luôn kịp thời sao gửi các bản án, quyết định, hồ sơ vụ án và tiến hành thẩm tra, xác minh chứng cứ theo ủy quyền của cấp trên, giúp cấp trên thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Kết quả đạt được trong việc kiến nghị, kháng nghị án dân sự, hành chính của Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định là thành quả của nhiều cấp, nhiều tập thể và nhiều cá nhân đóng góp công sức, góp phần cho Viện KSND 2 cấp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính nói chung và góp phần bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

Hàn Yên 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,996 lượt

Số người online:447 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn